Mahmut Sadık

Gazeteci, yazar Mahmut Sadık 1864 yılında İstanbul'da doğdu. Galatasaray Lisesi ve Mülkiye'den mezun oldu. Tarım öğrenimi için Almanya'ya gönderildi. Berlin'de bir yıl kaldı. Hastalanarak geri döndü. Türkiye'ye dönünce kısa bir süre devlet memuriyetinde bulunan ve memuriyetten ayrılarak gazeteciliğe başlayan Mahmut Sadık, Ceride-i Havadis, Tarik, Sabah, Saadet, İkdam, Tercüman-ı Hakikat gazeteleri ile Serveti Fünun dergisinde uzun yıllar çalışıp, ciltler dolusu yazılar yazdı. Bazı yazılarında "Osman Galip' ve "Kadri' isimlerini de kullanan Mahmut Sadık, Kudüs Mutasarraflığı'na tayin edilen Mabeyn katiplerinden ve kendisinin sınıf arkadaşı Tevfik (Biren) Bey'in maiyetinde Kudüs'e giderek bir süre orada kaldı. 1903 yılında yurda dönüşünde tekrar mesleğini sürdüren ve Balkan Harbinde Sabah gazetesi muhabiri olarak Viyana'da bulunan Mahmut Sadık, geri dönüşünde yazarlığa devam etmek kaydıyla Anadolu-Bağdat Demiryolu İdaresi Neşriyat Amirliğine getirildi. "Demiryolları' ve "Uyanış-Servet-i Fünun' dergilerinin mesul yazı işleri müdürlüklerini yürüttü. Ayrıca Eytam-ı Muhacirin (Göçmen Öksüzleri) mektebi ders nazırlığında ve Türkçe, hesap, hendese, tarih; Çiçekpazarı, Fevziye ve Beşiktaş Rüşdiyelerinde Fransızca, İlm-i Eşya; Gümrük Memurları Mektebinde iktisadi coğrafya; Mekteb-i Mülkiye'de usul-i maliye öğretmenliklerinde bulundu. İkinci Meşrutiyet'ten sonra Abdullah Zühdü'nün kurduğu Yeni Gazetede fıkralar yazan Mahmut Sadık, 1916 yılında Matbuat Cemiyeti Başkanlığı'na seçildi. Şeyhül Muharrir unvanı verilen ve günün en saygın gazetecilerinden biri olan Mahmut Sadık, özellikle gençlerin bilinçlenmesi konuları için büyük çabalar harcadı. Mahmut Sadık 1930 yılında İstanbul'da hayata gözlerini kapadı.

Bibliyografya

Rüşvet - Kalbi Şeytanda, Takvimden Yapraklar (1912), Tekamül (1913), Kalb-i Şeyda, Sevda