M. Sinan Ersin

Prof. Dr. Muhtar Sinan Ersin 1964 yılında Bursa'da doğdu. İlkokulu Bursa'da okuduktan sonra 1975 yılında girdiği Galatasaray Lisesi'nden 1983 yılında mezun oldu. 1989 yılında Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni bitiren Ersin, Ege üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı'nda akademik kariyere başladı. 1990-1995 arasında asistan, 1995-2000 arasında Başasistan, 2000-2006 arasında Doçent ve 2006'dan sonra Profesör olarak aynı bölümde görevine devam etti. Prof. Ersin 2002-2005 yılları arasında Fakülte Yönetim Kurulu üyesi oldu. Halen Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Yayın Alt Komisyonu üyeliği ve Destek Bakım Ünitesi – Total Parenteral Nütrisyon Birimi görevleri devam etmektedir. Prof. Ersin yurtdışında, Fransa'da, Almanya ve Avusturya'da muhtelif çalışma ve araştırmalarda bulundu, ve çeşitli ödüller aldı: Ulusal Fıtık Kongresi - En İyi Sözlü Bildiri Ödülü (2005) ve 23. ESPEN Kongresi Poster Sunumunda ´Travel Fellowship´ Ödülü (Münih – 2001). Prof. Ersin'in basılı telif kitaplarının yanında, çeviri kitapları ve çeşitli dergi ve gazetelerde yayınlanmış mesleki makaleleri vardır.

Bibliyografya

Cerrahi İnfeksiyon (Ali Menteş ile -2001), Türkiye'de Gastroözofajiyal Reflü Sendromu (Murat Kılıç ve Özdemir Yararbaş ile -2001), Kanser ve Palyatif Bakım (Ahmet Çoker ve Özer Makay ile -2006), Laparoskopik Fıtık Cerrahisi (Özgür Fırat ile -2007), Karın Duvarı Fıtıkları Tedavi Yaklaşımları (Özer Makay ile -2007), Laparoskopik Cerrahi ve Anestezi (Özgür Fırat ile -2008), Laparoskopik Cerrahi (Özer Makay ile -2008)