M. Rauf Evgin

Rauf Evgin 1914 yılında İstanbul'da doğdu. Fatih Akşemsettin İlkokulu'ndan sonra önce St. Joseph'e girdi daha sonra 1924 yılında kendi deyimiyle "Galatasaray irfan yuvasına kabul şansını kazandı'. 1934'de Galatasaray Lisesi'nden mezun oldu. T.C. Merkez Bankası'nda stajyer memur olarak çalışırken İstanbul Hukuk Fakültesi'ne devam etti. Banka statüsünün memurlara tanıdığı bu hak kaldırılınca fakülteden ayrıldı. İkinci Dünya Savaşı yıllarında üç buçuk yıl süren askerlik hizmetini tamamladıktan sonra iş hayatı başladı. 1941-1950 yılları arasında Maarif Vekâleti'nin resmi lisansı ile orta öğretimde Fransızca öğretmenliği, özel sektörde hesap uzmanlığı, Ticaret Ofisi sigorta müfettişliği ve İstanbul Umum Sigorta Şubesi muhasebe şefliği gibi faal işlerde çalıştı. Rauf Evgin, yarıda bıraktığı yüksek tahsilini, Yüksek İktisat ve Ticaret Mektebi'nde (Yüksek İktisat ve Ticari İlimler Akademisi) ticaret ve konsolosluk şubesinde tamamladı. 1957 yılı başında Sigortalar Kurumu'nda önce Satın Alma Komisyonu üyeliği, sonra Başkanlığında bulundu. Kurumun teknik kademelerinde çalışan Rauf, Eminönü ve Fatih Şubelerinde idari müdürlüklerde görev aldı. 1965 yılında getirildiği S.S.K. Beyoğlu Prim İtiraz Komisyonu Başkanlığından 1972'de kendi arzusu ile emekliye ayrıldı. 1965'de Harp Akademilerine bağlı, Yıldız'daki Milli Güvenlik Akademisi'nin 110. Dönem tedrisatını başarı ile bitirdi. İşyerleri teftişlerinin sosyal cepheleri gibi seri konferanslar, çeşitli eğitici dizi makaleleri, telif yazıları ve çevirilerini sayabileceğimiz Evgin'in, "Sosyal Güvenlik Sistemimizde Gelişmeler' ve "Bağımsız Çalışanların Statüsü' gibi çalışma hayatımızı inceleyen eserleri de vardır. Rauf Evgin 1987 yılında İstanbul'da vefat etti.

Bibliyografya

Sosyal Güvenlik Sistemimizde Gelişmeler (), Bağımsız Çalışanların Statüsü()