M. Orhan Tarhan

Mehmet Orhan Tarhan 1918 yılında doğdu. 1937 yılında Galatasaray Lisesinden mezun olduktan sonra Sümerbank tarafından açılan bir imtihanı kazanarak kimya mühendisliği tahsili için Almanya'ya gönderildi. Darmstad'da ve harp senelerinde Dresden'de okudu. Kimya yüksek mühendisi olarak 1943'de Türkiye'ye döndü. Karabük Demir Çelik Fabrikasında çalışmaya başladı. 1951'de Marshall Planı çerçevesinde işletme idaresi eğitimi için Amerika'ya gitti. Bu süre içinde muhtelif çelik fabrikalarını dolaştı. Bunlardan Donner-Hanna Coke fabrikasına yaptığı bir öneri ile ek yatırım yapmaksızın üretimin % 4.5 artmasını sağladı. Hemen şirketten kendisine araştırma mühendisi olarak çalışma teklifinde bulunuldu. Bir yıl kadar orada çalıştıktan sonra Türkiye'ye Karabük'teki görevine geri döndü. 1953'de ailesini de alarak tekrar Amerika'ya Donner-Hanna'daki işine döndü. 1958'de Bethlehem Steel Corporation'dan iyi bir teklif aldı ve bir çeyrek asır mutlulukla geçireceği bu şirketin araştırma departmanında çalışmaya başladı. Bu süre zarfında birçok buluşlar ve geliştirmeler yaptı. 9 adet USA patenti, 7 adet başka ülke patenti aldı. Aynı zamanda üniversitelerde ders verdi. Dersini verdiği reaktör dizaynı ile ilgili "Chemical Reactor Design' adlı bir kitap yazdı. 1982 yılında emekliye ayrılan Orhan Tarhan, 1984'de Rockville, MD.'ye yerleşti. Oradan on sene süresince iki ayda bir yayınlanan Turkish Times'a yazılar yazdı. 1995'de kendisi gibi idealist birkaç arkadaşı ile The Atatürk Society of America'yı kurdu. Bu kuruluşun başkan ve başkan yardımcılığını yaptı.
Orhan Tarhan, 27 Eylül 2010 tarihinde Maryland'de (ABD) vefat etti.

Bibliyografya

Chemical Reactor Design (1983)