M. Orhan Dikmen

Profesör Dr. Mehmet Orhan Dikmen 29 Eylül 1915'de İstanbul'da doğdu. 1935 yılında Galatasaray Lisesi'ni bitirdi. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi (1938) ve İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi. Paris Üniversitesi Yüksek Hukuk ve İktisat Etüdleri Programında yüksek lisansını tamamladı. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nde 1939'da asistan, 1944'te doçent ve 1955'te de profesör olan Dikmen, İstanbul Üniversitesi Senatosu Üyeliği, İktisat Fakültesi Dekanlığı, Maliye Kürsüsü Başkanlığı, Maliye Enstitüsü Vakfı Kurucu Üyeliği, İktisadi Araştırmalar Vakfı Kurucu Üyeliği ve Yönetim Kurulu Başkanlığı, Şişli İktisat ve Ticaret Yüksek Okulu Öğretim Üyeliği ve Müdürlüğü, Türkiye İktisatçılar Derneği Kurucu üyeliği ve Başkanlığı, Milletlerarası Vergi Hukuku Birliği Üyeliği, Milletlerarası Maliye Enstitüsü Başkan Vekilliği, İktisadi İşbirliği Avrupa Ligi Başkan Vekilliği ve Milli Komitesi Başkanlığı, RCD ve OECD Misyon Üyeliği ve Başkanlığı yaptı. 1949'dan 1965'e kadar Türkiye'de Maliye Bakanlığı'nca kurulmuş Vergi Reform komisyonlarında üye, özel raportör olarak görev alan Prof. Dikmen, 1971-1972 yıllarında iki defa Tarım Bakanlığı görevinde bulundu. Orhan Dikmen 3 Aralık 2007'de İstanbul'da öldü.

Bibliyografya

Asgari Geçim İndirimi (1956), Türkiye|de Tasarruf Bonoları (1965), Muamele Vergileri, Vasıtalı Vergiler, Maliye Dersleri (1969), Özel Yüksek Okullar meselesi (1971), Dünya Çay Üretiminde Yeni Gelişmeler (1986), Dünyada Çay Üretimi Ticareti ve Tüketimi