M. Kemal Erkin

Prof. Dr. Kemal Erkin 1910 yılında İstanbul'da doğdu. 1916-1922'de Ortaköy'de ilkokulu okuduktan sonra Galatasaray Lisesi'ne girdi. Galatasaray Lisesi'nden mezuniyetini müteakip 1930'da sınavla Fransa'ya gönderilerek Nancy Üniversitesinde Ormancılık öğrenimi ve bunu takiben 1933'de Münih'te bir süre jeodezi okudu. 1935'de yurda dönerek 1935-37'de Orman Genel. Müdürlüğünde Amenajman Şube Müdürlüğü yaptı. Askeri hizmet sonrasında, 1938-44 arası Bolu'da Orman mektebinde öğretmen ve müdür yardımcısı olarak çalıştı ve topografya dersleri verdi. 1944'de İstanbul'da Orman Fakültesine girdi. 1948'de İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesinde doktor, 1954'de Doçent, 1960'da Profesör oldu. 1966-70 arası iki dönem dekanlık yaptı. Bu arada Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman fakültesi topografya derslerini de yürüttü. Emekli olduğu 1980 yılına kadar Geodezi kürsüsü başkanlığı yaptı. Prof. Erkin 1989 yılında İstanbul'da öldü.

Bibliyografya

Ölçmeler Bakımından Türkiye'de Orman Tahdit Problemleri (1957), Tersinir Düzeçli Modern Nivolar ve Hataların Dengelenmesi (1957), Barometrik Nivelman (1967), Geodezi Ders Notları (1972), Geodezi: Yatay Ölçme (1973), Topoğrafya Düşey Ölçme (1978), Dengeleme (1982), Fotogrametri