M. Fuat Köprülü

1890'da İstanbul'da doğan Mehmet Fuat Köprülü, yazar, eğitimci, tarihçi, parlamenter, siyaset ve devlet adamıdır. Köprülü Mehmet Paşanın ailesindendir. Ayasofya Rüştiyesi ve Mercan İdadisi'nden sonra İstanbul Hukuk Fakültesi'ne devam etti. Bundan sonra İstanbul okullarında ve Galatasaray Lisesi'nde öğretmenlik yaptı. 1924'de Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarlığı'na atandı. Aynı yıl İstanbul Darülfünun'daki görevine döndü. 1929'da Ord. Prof. oldu ve Edebiyat Fakültesi Dekanı seçildi. 1934'de siyasi hayata atılarak Kars'tan meclise milletvekili olarak girdi. D.P.'nin kurucuları arasına girdi. 14 Mayıs 1950'de D.P. iktidarı döneminde 1. Menderes kabinesinde Dışişleri Bakanı olarak görev aldı. 1956'da Devlet Bakanlığı görevini sürdürürken bir yıl sonra D.P.'den istifa etti. Fuat Köprülü 28 Haziran 1966'da İstanbul'da öldü.

Bibliyografya

Hayatı Fikriye (1909),Yeni Osmanlı Tarih-i Edebiyatı (1916), Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar (1919-1966), Nasrettin Hoca (1918-1981), Türk Edebiyatı Tarihi (1920), Türkiye Tarihi (1923), Bugünkü Edebiyat (1924), Türk Tarihi Dini-si (1925), Azeri Edebiyatına Ait Tetkikler (1926), Milli Edebiyat Cereyanının İlk Mübeşşirleri ve Divan-ı Türk-i Basit (1928), Türk Saz Şairleri Antolojisi (3 Cilt, 1930-1940), Kayıkçı Kul Mustafa ve Genç Osman Hikâyesi (İstanbul, 1930), Bizans Müesseselerinin Osmanlı Müesseselerine Tesiri (1933), Türk Dili ve Edebiyatı Hakkında Araştırmalar (1934), Anadolu'da Türk Dili ve Edebiyatı'nın Tekamülüne Bir Bakış (1934), Les Origines de I|Empire Ottoman (Paris, 1935), Osmanlı İmparatorluğu|nun Etnik Menşei Meseleleri (1943), Osmanlı Devleti'nin Kuruluşu (1959), Edebiyat Araştırmaları Külliyatı (1966), Köprülü|den Seçmeler (Orhan F. Köprülü, 1972), İslam ve Türk Hukuk Tarihi Araştırmaları ve Vakıf Müessesesi (1983), Cumhuriyet İdeolojisi ve Fuat Köprülü (Halil Berktay, 1983), Köprülüler (Ahmet Refik Altınay, 2001), Ord. Prof. Dr. M. Fuad Köprülü|nün İlmi Hayatı ve Tarihçiliği (Doç. Dr. M. Hanefi Palabıyık, 2005),