M. Erdoğan Göğer

Prof. Dr. Erdoğan Göğer 1929'da İstanbul'da doğdu. 1948 yılında Galatasaray Lisesi'ni bitirdikten sonra Ankara Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Aynı fakültede akademik kariyere girdi ve profesörlüğe kadar yükseldi. Aynı zamanda Ankara barosuna kayıtlı olarak avukatlık mesleğini de sürdürdü. Prof. Göğer 1982 yılında emekliye ayrıldı.

Bibliyografya

Hukuk Başlangıcı Dersleri (1971), Kanunlar İhtilafı: İçtihatlar Açısından Bağlama Kuralları (1973), Pasaport Hukuku (1973), Türk Tabiiyet Hukuku (1974), Yabancılar Hukuku (1974), Hukuk Başlangıcı Dersleri (1974), Devletler Hususi Hukuku: Kanunlar İhtilafı (1975), Maden Hukuku (1979), Hukuk Başlangıcı Dersleri (2 Cilt, 1979), Akreditif Muamelesi ve Hukuki Mahiyeti (1980)