M. Erdem Özdemir

Doç. Dr. Erdem Özdemir, Galatasaray Lisesi ve İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olduktan sonra, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesinde Prof. Dr. Nuri Çelik başkanlığında, İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalında göreve başladı. 1995 yılında İş hukukunda asgari ücret konulu yüksek lisans tezini, 1999 yılında ise "Toplu İş Sözleşmesinin Normatif Hükümleri ve Bunların Hizmet Akdine Etkileri' konulu doktora tezini tamamlayan Erdem Özdemir, 2006 yılında "İş Sözleşmesinden Doğan Uyuşmazlıklarda İspat Yükü ve Araçları' konulu kitabı ile "Doçent' unvanı aldı.  Doç. Dr. Erdem Özdemir'in, İstanbul Barosu tarafından yayınlanan "İş Hukukunda İbraname Uygulamaları', "İkale ve İstifa' konulu seminer kitapları ile BETA Yayınları tarafından yayınlanan, "İş Sözleşmesinden Doğan Uyuşmazlıklarda İspat Yükü ve Araçları' isimli kitapları bulunmaktadır. Kitapların güncelleme çalışmaları devam etmektedir. Doç. Dr. Erdem Özdemir'in ayrıca çok sayıda makalesi, karar incelemesi de muhtelif yerlerde yayınlanmıştır. Doç. Dr. Erdem Özdemir, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde, Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde, lisans, yüksek lisans ve doktora dersleri vermekte ayrıca İş Mahkemelerinde "uzman bilirkişi' olarak görev yapmaktadır. 

Bibliyografya

İş Sözleşmesinden Doğan Uyuşmazlıklarda İspat Yükü ve Araçları (2006)