M. Emin Ali Türkgeldi

1890'da İstanbul'da doğan Mehmet Emin Ali Türkgeldi, Mabeyn-i Hümayun Başkâtibi ve yazar Ali Fuat Türkgeldi'nin oğludur. 1910'da Galata Sarayı Sultanisi'nden mezun oldu. 1913'te Paris Siyasal Bilgiler Okulu'nu bitirdi. Aynı yıl Paris Büyükelçiliğimiz 3. Kâtipliğine atandı. Birinci Dünya Savaşı çıkınca Türkiye'ye geri döndü. 1921 yılında tekrar Paris'e gönderildi. Lozan Konferansı'nda kâtip olarak çalıştı. 1924'te Dışişlerinde Şube Müdürlüğüne, 1925'te Sofya Elçiliği Başkâtipliğine, 1926'da Roma Büyükelçiliği Müsteşarlığına atanan Türkgeldi, 1927-1928 yıllarında Dışişleri Bakanlığında Genel Müdür olarak görev yaptı. 1929'da Rio de Janeiro'ya Elçi olarak gönderildi. Güney Amerika'ya giden ilk Türk Elçisi oldu. 1931 yılında istifa ederek Türkiye'ye döndü. Rio de Janeiro Elçiliği kapandı. Emin Ali Türkgeldi 4 yıl kadar pasif görevde kaldıktan sonra 1935'te, Dışişleri Bakanlığı Umumi Kâtip Birinci Muavinliğine atandı. 1936 sonunda Tiran'a Ortaelçi olarak gönderildi. 1938'de tekrar Dışişleri Bakanlığı ile ters düştü ve Merkeze çağırıldı. Tekrar beş yıllık bir pasif görevden sonra1943'de Merkezde birinci sınıf Ortaelçi görevine atandı. Üç yıl bu görevde kaldıktan sonra 1946'da Lahey'e Birinci sınıf Ortaelçisi olarak gönderildi. Orada iki sene görev yaptıktan sonra önce Yeni Delhi'ye (1948) daha sonra Tahran Büyükelçiliğine nakledildi (1951). Büyükelçi Emin Ali Türkgeldi 29 Nisan 1955 günü vefat etti.

Bibliyografya

Mondros ve Mudanya Mütarekeleri Tarihi (1948), Bizim Diplomatlar (Bilal N. Şimşir - 1996)

Oktay Aras Kitaplığındaki M. Emin Ali Türkgeldi kitapları (1)