M. Can Baydarol

1958 yılında İstanbul'da doğan Can Baydarol, 1978 yılında Galatasaray Lisesi'nden mezun oldu. Boğaziçi Üniversitesi Temel Bilimler Fakültesi'nden sonra Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nü bitirdi. Fransa'da Siyaset Bilimi üzerine eğitim aldı. İktisadi Kalkınma Vakfı'nda araştırma uzmanı, Piar Gallup'da Avrupa Araştırmaları Başkanı olarak çalıştı. Finansal Forum gazetesinde köşe yazarlığı yaptı. İstanbul Bilgi, Galatasaray, Marmara, İstanbul Ticaret ve Kültür Üniversiteleri'nde, Türkiye-AB İlişkileri, Gümrük Birliği, Avrupa Hukuku'nun temelleri, Avrupa politikaları, aday ülkeler için topluluk müktesebatına uyum, Avrupa bütünleşme süreci ve güncel sorunlar konularında dersler verdi. AB konusunda yayınlanmış on kitabı, çeşitli araştırma ve raporları bulunan Can Baydarol, Türkiye-AB ilişkileri, AB politikaları ile ilgili çok sayıda konferans, panel, eğitim semineri, TV ve radyo programına katıldı. Can Baydarol İngilizce ve Fransızca konuşuyor.

Bibliyografya

1989 Sanayi Kongresi Bildirileri (Kolektif -1989), AB Sürecinde Medeniyetler Buluştuğunda (2003)

Oktay Aras Kitaplığındaki M. Can Baydarol kitapları (1)