M. Aydoğan Özman

Prof. Dr. Mehmet Aydoğan Özman 3 Ekim 1939'da İstanbul'da doğdu. 1958 yılında Galatasaray Lisesi'ni bitirdikten sonra Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 1962 yılında mezun oldu. Aynı fakültede doktorasını yaptı. 1976 yılında doçentliğe, 1989 yılında da profesörlüğe yükselen Özman, son çalıştığı Çankaya Üniversitesi'nden önce Doğu Akdeniz, Ankara ve Virginia Üniversitelerinde öğretim üyeliği, La Haye Devletler Hukuku Akademisi kursları ile Devletler Hukuku İnceleme ve Araştırma Merkezi çalışmalarında görev yaptı. Aix-Marseille Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde misafir asistan olarak çalışan Özman, Hacettepe, Orta Doğu Teknik, Dokuz Eylül ve Gazi üniversitelerinde de misafir öğretim üyeliği yaptı. Çeşitli kamu kurum ve kuruluşları ile uluslararası komitelerde başkan, müsteşar, müşavir, genel müdür gibi önemli görevler de yürüten Özman, birçok üniversitede yönetici olarak da çalıştı. Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aydoğan Özman 9 Aralık 2006 tarihinde vefat etti.

Bibliyografya

İnsan Hakları İle İlgili Temel Metinler (1967), Les Organizations Régionales en Asie du Sud-Est (1970), Milletlerarası Antlaşmalarda Çekinceler (1970), Devletler Hukukunda Müeyyide (1974), Uluslararası İlişkiler (1977), İnsan Hakları İle İlgili Temel Metinler (1967), Deniz Hukuku 1 (2006)