M. Asım Us

Yazar, gazeteci, eğitmen ve siyaset adamı Mehmet Asım Us 1884 yılında Gördes'te doğdu. Orta öğrenimini Beşiktaş Askeri Rüştiyesi ve Vefa İdadisi'nde, yüksek öğrenimini Mülkiye Mektebi'nde tamamladı (1907). Ziraat Bankası'nda çalıştı, İzmir Maiyet memurluğunda (1908), Elmalı kaymakamlığında bulundu. Bir süre Tanin gazetesinde çalıştı. Erkek Öğretmen Okulu'nda, Galatasaray Lisesi'nde öğretmenlik, Maliye Nezareti'nde mümeyyizlik yaptı (1914-1918). Ahmet Emin Yalman'la Vakit gazetesini çıkarmaya başladı. Cumhuriyet'ten sonra Artvin'den milletvekili seçildi (1927-1950). Tanin'de "Dereden tepeden' ve "Karikatür' adı altında yazdığı yazılarla tanındı. Gezi, anı ve fıkra türünde yapıtlar verdi. Asım Us 1967 yılında öldü.

Bibliyografya

Karikatür (1911), Anadolu Yavrusunun Kitabı (1917), İzmir'den Bursa'ya (1922), Yugoslavya Seyahat Notları (1936), Londra Seyahat Notları (1939), İstanbul'dan Çoruh'a (1948), Gördüklerim Duyduklarım Duygularım (1964), 1930-1950 Hatıra Notları (1966), Gazeteci Bir Aile Mehmet Asım - Hakkı Tarık - Hasan Rasim Us|lar (Nuri Akbayar, Orhan Koloğlu, 1995)