Lütfü Duran

Prof. Dr. Lütfü Duran 1921 yılında Antakya'da doğdu. 1939 yılında Galatasaray Lisesi'nden mezun oldu. Liseden sonra İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi. Çalışma hayatı olarak akademik kariyeri seçen Lütfü Duran mezun olduğu Fakültede 1944 yılında asistan, 1951 yılında doçent, 1961 yılında profesör oldu. Doktorasını 1949'da Fransa'da Toulouse Hukuk Fakültesi'nde yaptı. 1960 ihtilalinden sonra Anayasa Komisyon üyesi olarak görev yaptı. Başbakanlıkta İdareyi Yeniden Düzenleme Komisyon üyeliği yaptı. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde İdare Hukuku profesörü olarak ders verdi. Mesleki örgütlerden çeşitli ödüller aldı. Lütfü Duran 5 Aralık 1998'de İstanbul'da öldü.

Bibliyografya

Türk İdare Mevzuatı (1954), İdare Hukuku Meseleleri (1956-1967), Doç. Dr. Cem Sar|a Armağan (Kolektif, 1972), Türkiye İdaresinin Sorumluluğu (1974), Türk Kamu Personelinin Mali Sorumluluğu (1974), İdari Hukuk Ders Notları (1982), Temel Hak ve Ödevlerin Kanunla Düzelmesi, Türkiye Yönetiminde Karmaşa (1988)