Lozan Hatıraları

Yazar : Dr. Rıza Nur
İsbn : 9754510474
Yayın Tarihi : 1991
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 318
Ölçü : 13 x 19,5 cm
Yayınevi : Boğaziçi Yayınları

Hayat ve hatıralarımı yazıyorum. Sebebi maddi kazanç olmadığı gibi, adımı ebedi kılış gibi manevi menfaat ve hodkâmlık da değil. Bunlardan ne çıkar! Benim gibi maddi ve manevi, dünyevi ve uhrevi menfaatlerden ve hodkâmlıklardan müstağni, filozof yaradılışlı bir insan için bunlar bir hiçten ibarettir. Bende yalnız ölünceye kadar Türk'e ve ilme hizmet hırsı var. Dünyada yaşadım; yaşamak vazife ve borçlarını ifa etmek zaruretini bilenlerdenim o kadar... Bu eseri yazmaya başladığım vakit pek uzun sürmüş olan ilmi tetkikat ve neşriyat dolayısıyla öyle yorgun idim ki, iki satır okumaya ve yazmaya bile halim yoktu, gözlerime de zaaf gelmişti, dermansız düşmüştüm. Hem de gurbette bin dert içinde ve her şeyden usanmış, bıkmış, hatta yaşamak bile istemez raddelere gelmiştim. Böyle bir vaziyette bu zahmete de katlanışımın sebebi şudur: Hayatımda çok şeyler gördüm. Türlü tecrübelerden geçtim. Nice vak'alara şahit oldum. Nice vak'aların içinde bulunup amil oldum. Bizzat kendim nice şeyler yaptım. Yaşadığım hayat öyle bir hayat ki; şahsi, ilmi, idari, siyasi, ahlaki görgü ve tecrübe ile doludur. Nedense Türk Milletine ebedi ve ezeli sönmez bir muhabbetim ve ona hizmet için büyük bir hırsım var. İşte bu muhabbet ve hırs beni bunları Türk nesillerine ders ve ibret olarak sevk etmiştir. Bazan bir şey, yılların sa'yi, eza ve cefa, tehlike ve mahrumiyetleriyle, bazan büyük felaketlerle öğreniliyor. İşte bunların neticelerini ömür sarf etmeden; türlü belalar çekmeden öğretecek olan bu görgüleri Türk'e öğretmeği vazife bildim. Bilhassa Türkiye'nin tarihi vak'aları içinde yaşadığımdan bu hakikatleri de Türk' e ve tarihine olduğu gibi bildirmek de mukaddes bir vazifedir. Bu, böyle yaşayanların yaşadığının borcudur. Hele bir takım sahtekar tipler vardır ki kendileri lehine tarihi bozmakla meşguldürler. Bildiğim epey tarihi vak'alar vardır ki; iç yüzleri kapalı kalmıştır. Onları aynen tesbit etmek lazımdır. Biz bu eserde ne gurur, ne de tevazu gösterdik. Hakikatleri hiç bozmaksızın, hatta aleyhimize de olsa aynen yazdık. Lehimize olursa da tevazu hasebiyle onu yazmaktan vazgeçmedik. Vak'alar acı, tatlı aynen tarihe mal edilmelidir.
******Dr. Rıza Nur

Oktay Aras Kitaplığındaki Dr. Rıza Nur Kitapları (1)