Lonca'dan Oda'ya İstanbul Ticaret Odasının 125. Yılı Anısına

Yayın Tarihi : 2007
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 328
Ölçü : 23 x 30,5 cm
Yayınevi : İst. Ticaret Odası

Şehirler ikiye ayrılır; Birinci gruptaki şehirler, insan yapımı şehirlerdir. İnsan zekâsının yansıması olan bu tür şehirlere hayranlık duyarız. İkinci gruptaki şehirler ise bütün güzelliklerini yaratılıştan kazanmışlardır. Görenleri sarsan ihtişamları, Allah'ın lütfudur. İşte İstanbul böylesi bir şehirdir. Bütün dillerde karşılığı vardır İstanbul'un. Grekçeden İbraniceye, Latinceden Arapçaya kadar uzanan... Her medeniyet kendi öz lisanıyla bir isim vermiştir İstanbul'a. Bu aslında İstanbul'un tarihin en eski, en renkli, en gizemli, çok kültürlü ve medeniyetli evrensel kentlerin başında geldiğinin de en somut göstergesidir. Daha M.S. 4. asırdan itibaren ticaret ve kültür merkezi durumuna gelen İstanbul, büyük hükümdar Fatih Sultan Mehmet tarafından fethedilip Osmanlı İmparatorluğu'na payitaht olunca bu merkezi konumunu daha da pekiştirmiştir. Şu çok açıktır ki, bin 600 yılı aşkın bir süredir İstanbul, ticaretin tüccar örgütleri tarafından yönetildiği ve ekonomisinin bu yolla sistemli olarak geliştirildiği çok köklü bir dünya kentidir. Ticaret yollarının kıtalararası alışverişi yaygınlaştırdığı dönemden bu yana İstanbul, günümüzde de öneminden hiçbir şey kaybetmeyen üç önemli bölgenin kesiştiği nokta olmuştur. Balkanlardan Avrupa'ya, Ortadoğu'ya; Kafkaslardan Asya'ya tüm bu bölgelere hükmedebilecek konumunu muhafaza etmiştir. Hepimizin bildiği gibi Amerika'nın keşfi, Doğu Asya'ya ulaşan deniz ticaret yollarının bulunması, İngiltere'de buharlı makinelerle başlayan sanayi devrimi, Fransız ihtilaliyle özgürlük ve insan hakları alanında elde edilen kazanımlar, bütün dünyada değişim rüzgârlarını harekete geçirmiştir. Ayrıca sanayi ve ticaretin birbirini besleyerek hızla gelişmesi, taşımacılıkta sağlanan gelişmeler, icat ve keşifler kısacası küreselleşmenin ilk adımları Osmanlı, Rus, Hint ve Çin gibi büyük kültür ve medeniyetleri etkilemiştir... Murat Yalçıntaş - İstanbul Ticaret Odası Başkanı
******