Levanten Yıldızı İzmir

Yazar : Bülent Şenocak
İsbn : 9752881424
Yayın Tarihi : Mart, 2003
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 257
Ölçü : 16 x 23,5 cm
Yayınevi : Şenocak Kültür Yayını

Ortaokul ve lisede okutulan tarih dersleri bana öyle tekdüze ve sıkıcı gelmişti ki, tarihten nefret etmiştim. Bu nedenle, liseyi bitirdikten sonra uzun yıllar tarihe hiçbir şekilde ilgi duymadım. Bu ilgisizliğim, Hıfzı Topuz'un akıcı bir üslupla yazılmış ve sanki roman akışı içinde tarih dersi veren kitaplarını okuyana kadar devam etti. Hıfzı Topuz ile başlayan tarihe yolculuğum sırasında, öğrenmenin en iyi yolu okuduğunu kaydetmektir düşüncesiyle, okuduklarım içinde önemli saydığım konuları bilgisayarıma aktarmaya başladım. Bir süre sonra, zengin bir bilgi birikimi oluştuğunu gördüm. O zaman dedim ki; çalışmalarımı belirli bir konu üzerinde yoğunlaştırırsam, belki bir gün, tuttuğum notları bir kitap haline dönüştürebilirim. Nitekim yaklaşık iki yıl önce, çalışmalarımı İzmir ve azınlıkları üzerinde yoğunlaştırmaya ve bu konuda bir kitap yazmaya karar verdim. Amatörce başladığım araştırmalarımı derinleştirdikçe, yaklaşık seksen yıldır İzmir' de yaşayan bir ailenin ferdi olarak, doğup büyüdüğüm şehri ne kadar az tanıdığımı fark ettim. Akrabalarım arasında, İzmir tarihinde önemli yeri olan bir kişinin varlığından da, ancak yaptığım araştırmalar sırasında haberdar olabildim. Anneannem Cavide Eronat (Uzer)'ın amcası Tahsin Bey (Uzer), 1918 yılının Kasım ayında, yani mütareke döneminde, Aydın Vilayeti (Merkezi İzmir) valiliğinde bulunmuş ve İttihad Terakki Cemiyeti ileri gelenlerinden olduğu için bu görevde sadece üç hafta kalabilmiş. Bu çok kısa süren valilik görevi sırasında, İzmir Müdafaa-i Hukuk-ı Osmaniye Cemiyeti'nin kuruluş beratı gibi çok önemli
******