La Fontaine'nin Masalları

Yazar : Orhan Veli
Yayın Tarihi : 1948
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 30
Ölçü : 14 x 20 cm
Yayınevi : Doğan Kardeş Yayınları

Bütün öğretmen arkadaşlar, çocuklara verilecek güzel ve iyi şiir kıtlığından daima şikâyet edip dururlar, İşte iki kitap halinde hazırladığımız La Fontaine'in (La Fonten) en güzel masalları, umuyoruz ki, bu büyük boşluğu kısmen olsun dolduracaktır. Bütün kültür dillerine çevrilmiş olan La Fontaine'in masalları zaman zaman Türkçemize de tercüme edilmiştir. Fakat bunların hemen hepsi, yaşayan Türkçemize aykırı, yapma bir nazım dili ile çevrilmiş olduktan başka, çok kere de asıllarına benzememektedirler. İşte Orhan Veli, bu tercümeleri ile hem asıllarına şekil ve manaca sadakat bakımından, hem de dilindeki tabiilik, sadelik ve canlılık bakımından Türkçemize çok kıymetli klasik bir eser kazandırmış oluyor. Bu himmeti için kendisine ne kadar teşekkür etsek yeridir. Bu masalların okullarda çocuklara gayet tabii, yapmacıksız bir sesle, her kelimenin cümle içindeki manasına en uygun düşen vurgu ve ahenk inceliklerine dikkat ederek, adeta konuşuyormuş gibi söyletmek, onların gıldır gıldır, tek satıhlı, yeknesak inşat tarzından da kurtulmalarına yardım edecektir. Bu masalları çocuklara oynatarak ta söyletmek kabildir. Böylelikle hem seslerini canlı bir konuşmaya göre ayarlamasını öğrenecekler, hem de şiirlerin manasını tiyatro oynuyormuş gibi, yaşayarak daha iyi tadacaklardır. Ayrıca her masal, çok derin manalı, düşündürücü bir ahlak, ibret ve hayat dersi de taşımaktadır. Bunların her biri üzerinde çocukları konuştura tartıştıra gizledikleri "Kıssadan hisse"yi kendilerine buldurarak, bütün hayatları boyunca unutamayacakları, daima kulaklarında küpe kalacak bir takım hayat düsturları edinmeleri sağlanabilir. Kısaca, La Fontaine'in masalları, her bakımdan birer tükenmez hazinedir. Onlardan öğretmenlerimizin çocuklarımızın yararına gereği gibi faydalanacaklarına inanıyoruz…
******