La bibliothèque du Duc d'Aumale, Chantilly, Fransa

Chantilly Şato'sunun kütüphane ve arşivinde, Montmorency ve Bourbon-Condé ailelerinin mensupları tarafından asırlarca yazılmış ve toplanmış eserler ve dokümanlar bulunmaktadır. Ayrıca Dük d'Aumale'in XIX. asırda satın aldığı derlemeler de bu koleksiyona ilave edilmiştir. Bu eski derlemelere, sürekli olarak günümüzde de yeni derlemeler eklenmektedir. Kitap odasında bulunan 19.000 basılı kitap, 1.500 elyazması kitap ve 17.500 doküman üniversal bilimin bütün konularını ele almaktadır. Elyazması kitapların en eskileri XI. asra dayanmaktadır. Bunlardan 200 adedi henüz hiç gün yüzüne çıkarılmamıştır. Tiyatro kitaplığı ise, ekserisi XIX. asırda basılmış 27.000 kitaba sahiptir. Bu kütüphane Dük d'Aumale'in çalışmalarını barındırır ve Kitap Odası'ndaki eserleri tamamlar. 

Adres : Chateu de Chantilly, Chantilly, Fransa