Kuruluş (Türkiye 1920 Sonraları)

Yazar : Bülent Tanör
Yayın Tarihi : Temmuz, 1997
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 190
Ölçü : 12 x 18 cm
Yayınevi : Cumhuriyet

Savaşlar yıkıcıdır ve kötüdür. Ancak bazen istemeyerek de olsa, daha ilerin atılımların ebesi de olabilirler. İnsanlığın özgürlük ve demokrasi yolundaki evrimine yeni bir ivme kazandırabilirler. Birinci Dünya Savaşı insanlığa verdiği onca acıya karşın, böyle bir hizmeti de görmüştü. Monarşilerden ve çokuluslu imparatorluklardan bazılarının dağılması bunların başında gelir. Büyük Savaş'ın yıkıcı sonuçlarını tam tersine çevirmeyi başaran ülkelerden biri Türkiye oldu. Ülke tarihinde bir savaş ilk defa olarak devrimci sonuçlar yarattı: Kurtuluş ve Yeniden kuruluş. Aslında bu iki süreç içiçe geçmiştir, diyalektik, bağlarla birbirine kenetlenmiştir. Kurtuluş için savaşılırken, Kuruluş olgusu da hayata doğmuştu(1920).Kurtuluş'tan sonra da Kuruluş yeni bir yükseliş kazandı. Bu açıdan, Kurtuluş/Kuruluş olgularını yapışık ikizler gibi düşünmek zorundayız. Hatta şu iki soruyu şimdiden koyalım. Kurtuluş olmasaydı ve o şekliyle(demokratik, sivil)olmasaydı, Kurtuluş olmasaydı, kuruluş bu şekliyle olur muydu? Kuruluş bu şekliyle olmasaydı, Kurtuluş'un ürünleri ham kalmaz mıydı? "Kuruluş bu şekliyle" ibaresinden kasıt nedir? İşte bu kitabın ana konusu budur. Bu konuyu sık sık bir öncekiyle (Kurtuluş) birlikte ele almak zorundayız. Zaten Türk Devrimi denen olay ikisini de kucaklar.
******