Kurtuluş (Türkiye 1918-1923)

Yazar : Bülent Tanör
Yayın Tarihi : Temmuz, 1997
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 157
Ölçü : 12 x 18 cm
Yayınevi : Cumhuriyet

Bu kitap, İstanbul hukuk Fakültesi öğrencilerinin Devrim tarihi dersleri için hazırlanıp yayınlanmıştı. Kurtuluş'la ilgili bu kitabı daha sonra ikincisi izledi: Kuruluş. Şimdi bunların ikisini de Cumhuriyet'in seçkin okurlarına sınmak için yeniden basma olanağı oldu. Bundan da özel bir sevinç duymaktayım. Kitabın içeriğinde esasa ilişkin değişiklik yapılmamıştır. Konuşma ve öğrenciye hitap tarzındaki yazıma da bir kaç istisna dışında dokunulmamıştır. R. Tanör, Cihangir 23 Nisan 1995
******

Oktay Aras Kitaplığındaki Bülent Tanör Kitapları (2)