Kurtuluş Savaşı'nda Yunanlılar ve Anadolu Rumları Üzerine Makaleler (Açıksöz Gazetesi)

Yazar : İsmail Habib Sevük
İsbn : 9751611156
Yayın Tarihi : 1999
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 130
Ölçü : 11,5 x 19,5 cm
Yayınevi : Atatürk Araştırma Merkezi

Türk milleti tarihinde çok acı olaylara ve ihanetlere tanık olmuştur. Güçlü olduğu dönemlerde sadık gibi görünenler zayıflayınca ona ihanet etmeye başlamışlar ve Türk Devleti'nin yıkılışı için insanlık dışı her türlü kötülüğü yapmaktan kaçınmamışlardır. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra Osmanlı Devleti parçalanmış Türkiye her taraftan işgale maruz kalmıştır. Asırlarca beraber yaşadığı azınlıklar da ihanetlerine bu dönemde hız vermişlerdir. Bu azınlıklardan biri de Anadolu Rumlarıdır. İşgal döneminin başlamasıyla birlikte Yunanlılar, İtilaf Devletleri'nin desteğiyle Ege bölgesine çıkmışlar ve burada yaşayan Türk halkına karşı akıl almaz zulümler yapmışlardır. Yunanlıların Anadolu Rumlarıyla birlikte yaptıkları zulümlere İtilaf Devletleri sessiz kalmışlar veya kışkırtmışlardır. Türk milleti bütün bu zulümlere ve yapılan haksızlıklara Batı'nın sessiz kalmasına karşın hak ve istiklalini kendi eliyle ve silaha sarılarak elde edilebileceğini görmüş ve Mustafa Kemal Paşa önderliğindeki Milli Mücadele hareketine katılarak Yunanlılara ve diğer milletlere karşı özgürlüğün nasıl kazanılacağını göstermiş ve 20. Yüzyıl boyunca mazlum milletlere örnek teşkil etmiştir. Atatürk Araştırma Merkezi de Yrd. Doç. Dr. Mustafa ESKİ tarafından hazırlanan "İsmail Habib Sevük'ün Açıksöz'deki Yazıları" adlı kitapta yer alan Yunanlılar ve Anadolu Rumları hakkındaki makaleleri bir araya toplayarak bu konuda araştırma yapan veya bu konulara karşı ilgi duyanlara bir kaynak sunmak amacıyla "Kurtuluş Savaşı'nda Yunanlılar ve Anadolu Rumları Üzerine Makaleler" adlı bu eseri sunmuştur.
******