Kurtuluş Savaşında İstanbul ve Yardımları Cilt 1

Yazar : Hüsnü Himmetoğlu
Yayın Tarihi : 1975
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 496
Ölçü : 13,5 x 19,5 cm
Yayınevi : Ülkü Matbaası

T. C. Genelkurmay Başkanlığı Harp Tarihi ve Coğrafya En. Bşk. Sayı: 6668 ANKARA 20 / Ara. / 1946 Sayın Bay H. Hüsnü Himmetoğlu Galata: Kefeli han (Tüccar) İstiklal harbindeki muvaffakiyetin başlıca amillerinden birisi olan silah ve cephane tedariki olduğu malumu alilleridir. Silah ve cephanenin tedariki bu harbin başlı başına bir kahramanlık faslıdır. Bu mücadeledeki muvaffakiyettir ki istiklal harbini kazandırmıştır. Şahsi kahramanlık ve fedakârlık duyguları ile beraber bunun tertip ve icrasında gösterilen zekâ ve enerji eserleri de yeni nesil için örnek ve medarı mefharettir. Bu bakımdan işgal altında bulunan bölgelerden Anadolu'ya silah ve cephane kaçırılmasına ait teferruatlı bilgiye ihtiyaç vardır. Bu maksatla karanlıkta kalmış bu milli menkıbeleri aydınlığa çıkarmakta salahiyetli olan zat-ı alilerinize müracaat ediyoruz. 1. Gurupların adları, mıntıkaları, başkanları, hakkında malumat almak üzere bu teşkilata memur olanların isimleri ve adresleri… 2. İcra planları. 3. Yapılış tertipleri, hareket tarzları. 4. Anadolu'da işgal altında bulunan bölgelerdeki faaliyete ait malumat.
******