Kurtuluş Savaşı Anıları

Yazar : Yunus Nadi
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 398
Ölçü : 13,5 x 19,5 cm
Yayınevi : Çağdaş Yayınları

Birinci Dünya Savaşı (Harb-i Umumi), 30 Ekim 1918'de Osmanlı İmparatorluğunu çökerten Mondros Mütarekesi ile sona erer. İtilaf devletlerinin İstanbul'a gelen yöneticileriyle, yeni iktidar olanlar ve Saray, tam bir işbirliği içine girmişlerdir. Yurtseverler için karanlık ve acı günler olanca şiddetiyle başlamıştır. Yıkılan İttihat ve Terakki iktidarı döneminin hesapları görülme k istenir, bunun için askeri mahkemeler kurulmuş, ünlü Bekirağa bölüğü hapishane olarak hazırlanmıştır. İşte o zaman Yenigün gazetesini çıkarmakta ve milletvekili olan üstat Yunus Nadi'nin anıları, tarihsel olayların tam bu noktasından başlar. . Siyasa adamı, düşünür, gazeteci ve usta yazar rahmetli Yunus Nadi'nin bu anıları Cumhuriyet gazetesinin ilk çıkış günü olan 7 Mayıs 1924'te "Yenigün'den Cumhuriyet'e" başlığı altında yayımlanmaya başlamış, zaman zaman ara verilerek 31 Ekim 1925'e değin sürmüş, 290. tefrikada bitmiştir. O günlerde Kurtuluş Savaşı'nın gizli kalmış en ince noktalarının bilinmesine karşı kamuoyunda büyük bir istek vardır. Atatürk'ün büyük "Nutuk" adıyla beklenen Söylev'i daha henüz hazırlanmamıştı. İşte o zaman Yunus Nadi'nin bu anıları, Söylev'in işlevini yerine getirmiştir. Bu işlev, göreceksiniz ki, bugün de sürmektedir. Yunus Nadi'nin öz· kendisinin (bizzat) yaşadığı olaylar, içine katıldığı savaşım ve büyük kurtarıcı Mustafa Kemal'le o zamanki çeşitli görüşmeleri, özelliğini ve özgünlüğünü hala korumaktadır. Söylev' de bulunmayan kimi gözlem ve belgeleri de ayrıca bu anılarda bulabileceksiniz... Kurtuluş Savaşı Anıları, 1924 yılının gazetecilik diline uygun ve Yunus Nadi'ye özgü kıvrak bir dille, anlaşılır biçimde yazılmışsa da, elbette ki anlatıma o günün geçerli dili olan Osmanlıca egemendir. Biçemi (üslubu) bozmamak amacıyla anlaşılması güç Osmanlıca sözcükler ve deyimler, o günün anlaşılır diline geçirilmiş, eğer arı Türkçesi ile karşılamak zorunlu ise, Osmanlıca deyim ve sözcükler aynen alıkonularak yanlarına bugünkü Türkçesi ayraç (parantez) içinde açıklama olarak konmuştur. Tamamlayıcı çeşitli tarih ve bilgiler de ya ayraç içinde ya da dip not olarak eklenmiştir. Belgelerdeki dile ise, çok gerekli yerler dışında, hemen hemen hiç dokunulmamıştır.
******