Kurtlar Sofrasındaki Osmanlı

Yazar : Prof. Dr. Vahdettin Engin
İsbn : 9789756480861
Yayın Tarihi : Kasım, 2007
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 448
Ölçü : 13,5 x 21 cm
Yayınevi : Yeditepe Yayınevi

Tarihimize sahip çıkma konusunda zaman zaman sıkıntılar yaşadığımız bir gerçektir. Hâlbuki hep bilinir ve söylenir: Tarih toplumların hafızasıdır ve aynı zamanda da aynasıdır. Geçmişe bakarsınız ve orada geleceğinizi görürsünüz. Dolayısı ile geçmişimizi ne kadar iyi bilirsek ve sahip çıkarsak geleceğimizi de ona göre yönlendirmiş oluruz. Tarih geleceğe yönelik bir ayna vazifesi görür dedik. O zaman, geçmişe doğru olarak bakabilmek ve doğru bilgilere ulaşabilmek çok önem kazanıyor. Peki, bunu başarabiliyor muyuz? İtiraf etmek gerekir ki maalesef bu konuda sıkıntılarımız vardır. Bununla ilgili olarak çok değerli tarihçimiz Halil İnalcık'ın bir tespiti var. Halil İnalcık diyor ki: "Türk tarihi en çok tahrif edilmiş, bozulmuş bir tarihtir. Ne yazık ki, gençlerimiz de; batılıların düşmanca geleneklerle biriktirdiği kötü imajlardan kurtulamıyorlar. Bir aşağılık duygusu içindeyiz. Osmanlı sosyal ve kültür tarihini yeniden yazmak gereklidir". Halil Hoca'nın da isabetle belirttiği gibi tarihimiz bir takım önyargılarla ve yanlış bilgilerle maalesef tahrif edilmiştir. Bu önyargılar ve yanılgılardan kaçınma ve kurtulmanın yolu, tarihi bilgilere sağlam kaynaklardan ulaşmak ve aynı zamanda bu bilgileri doğru olarak yorumlamaktır. Günümüzde Osmanlı arşivleri sağlam ve doğru bilgiye ulaşma konusunda bize birçok imkânlar sunmaktadır. Bu imkânlar değerlendirildiği ölçüde, doğru bilgiler üzerine bina edilmiş, düzgün bir tarih anlayışına sahip olunabilir. Tabii tek başına düzgün bir taril1 anlayışına sahip olmak da yeterli değildir. Temin edilen bilgilerin ve bunlar üzerine yapılan yorumların geniş kitlelere ulaşması da çok önemlidir. Konu buraya geldiğinde, tarih yazılarını herkesin anlayabileceği bir şekilde kaleme almak da büyük bir önem kazanmaktadır. İşte, ülkemizin önemli tarih otoritelerinden biri olan Murat Bardakçı'nın 2002 yılında çıkarmaya başladığı Hürriyet Tarih dergisi tam da böyle bir işlevi yerine getirmeyi amaçlamaktaydı. Değerli dostum Erhan Afyoncu, Sayın Baredir zaten bunu yapıyordum...
******