Kürt Teavün ve Terakki Cemiyeti ve Gazetesi

Yazar : Malmisanj
İsbn : 9757112593
Yayın Tarihi : 1999
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 192
Ölçü : 13 x 19,5 cm
Yayınevi : Avesta

Kürt tarihinin diğer birçok konusu gibi Kürt örgütlerinin tarihi de henüz derli toplu bir biçimde yazılabilmiş değildir. Konuyla ilgili eserlerde çoğu kez ikinci, üçüncü kaynaklara dayanılarak "bilgi" verilmektedir. Ama bir yandan da konuyla ilgili birincil kaynaklar ve belgeler de ard arda gün yüzüne çıkmaktadırlar. Kuşkusuz sağlıklı tarih yazımı için bu tür kaynak ve belgeler kaçınılmaz bir öneme sahiptirler. İlk legal Kürt örgütü olarak Kürt Teavün ve Terakki Cemiyeti'nin Kürt örgütleri içinde elbette ki ayrı bir yeri vardır. Bu örgüt hakkında bilgilerimiz arttıkça yüzyılımızın başında oluşturulan diğer Kürt örgütlerini tanımak daha kolaylaşır. Kürt Teavün ve Terakki Cemiyeti'nin bir özelliği de, en az dokuz sayısının çıktığını bildiğimiz Kürt Teavün ve Terakki Gazetesi adlı bir yayın organına sahip olmasıdır. Bu örgütü tanımak için yararlanılabilecek önemli bir kaynak olduğunu düşünerek bu yayın organını bulmak için uzun bir süre uğraştım. Nihayet ancak dört sayısını bulabildim. Bu sayılardan ikisini sağlayıp bana gönderen değerli İsmail Beşikçi'ye ve Nurettin Elhüseyni'ye bu vesileyle teşekkür ediyorum. Kürt Teavün ve Terakki Cemiyeti ile ilgili olarak burada okuyacaklarınızı yazarken Kürt Teavün ve Terakki Gazetesi'nden hayli yararlandım. Kuşkusuz bu gazetenin diğer sayıları da incelenebilirse bu konuda daha fazla bilgi edinmek mümkün olacaktır. Daha önce de fırsat buldukça bu konu üzerinde çalışırdım, fakat Paris Sorbonne Nouvelle Üniversitesi, INALCQ (Doğu Dilleri ve Uygarlıkları Ulusal Enstitüsü), Utrecht Üniversitesi ve Paris Kürt Enstitüsü'nün birlikte 19-21 Eylül 1996'da Sevres'de düzenledikleri Les kurdes et la cité (Kürtler ve Şehir) konferansına bu konuda bir tebliğ sunmak üzere davet edilince bu çalışmamı hızlandırıp son şeklini verdim ve sözkonusu konferansa bir tebliğ sundum. Konferansta konuşmacıların zamanı belli bir süreyle sınırlı olduğundan orada sunulan metin bu çalışmamın Fransızca özeti niteliğinde idi…
******