Kur'anı Kerim ve Tabiat İlimleri Tenkidi Bir Yaklaşım

Yazar : Ahmet Yüksel Özemre
İsbn : 9757969141
Yayın Tarihi : Kasım, 1999
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 110
Ölçü : 14 x 20,5 cm
Yayınevi : Furkan Yayınları
Bahsi Geçen : Ahmed Yüksel Özemre

1. Bütün bu kavram ve yol-yordam kargaşalarının izalesinde işe yarayacak olan sarahat ve vuzuhun temellerini, 2. Tabiat İlimlerinin mahiyet ve sınırlarını temyiz ile kavramanın ne kadar zor bir iş olduğunu, 3. Bunları dirayet ve isabetle yorumlamanın ya da başka yerlerde yorum malzemesi yapmanın daha da zor, nazik ve çok mesuliyetli bir iş olduğunu ve dolayısıyla da 4. Tabiat İlimlerinin künhüne vakıf olmayanların ya da vehimlerini ilim zanneden heveskârların Tabiat İlimleri hakkında, ne kadar ilgili ya da ilintili olursa olsun, ahkâm kesmelerinin ne kadar isabetsiz olduğunu, fehamet, idrak ve temyiz sahiplerine takdim etmektir. Bu takdim, bu konuda yalnızca bir fikir verebilmek amacıyla, olabildiğince kısa tutulmuştur. Yalnızca konuya vakıf olanların anlayabileceği ve haklı olarak talep edecekleri teknik ayrıntılar ise, metni ve anlayışı ağırlaştırmamak için, bilinçli olarak gözardı edilmiştir. İslam Âleminde geçen yüzyılda ortaya çıkmış olan "Modernist Akım" içinde Kur'an tefsiri önemli bir yer tutmaktadır. Modernist İslamcılar denilen kesim bu alandaki gayretinin, Kur'an'ın çağdaş ve ilmi yorumunu yapmağa ve dolayısıyla da dine yeni bir anlayış ve canlılık getirmeğe yönelik olduğunu savunmaktadır.
******