Kuram-Eylem Bağlamı Çözümleyici Bir Felsefe Denemesi

Yazar : Nermi Uygur
İsbn : 9753634935
Yayın Tarihi : Mart, 1996
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 166
Ölçü : 13,5 x 21 cm
Yayınevi : Yky

Çok kez doğrulandığına hepimizin tanık olduğu bir gerçek var: baştan sona özenle yönelmese de el attığı her felsefe kitabı kaçınılmaz birtakım sorular boşandırır okuyucuda. Kitabı yazan kim? Neden yazmış? Kitabın konusu ne? Nasıl işleniyor konu? Bir katkısı var mı kitabın? Hangi yönleri eleştirilebilir? Başkaları biryana, en çok rastlanan sorular bunlar. Sık sık, kitabın kapağında sunulanla geçiştirilir bu sorular; oysa en iyi, kitabın tümüne dayanarak yanıtlanabilir. Gene de bazı kitapların yapısı, daha başta, sözü edilen soruları belli bir aydınlığa kavuşturmaya uygun olabilir. Bu durumunsa: bazı okuyucuların, beklediklerini bulamayacakları yere başvurmuşlarsa, kitaptan el çekmesini; bazı okuyucularınsa, nesnel gereksinimlerden ötürü, kitaba belli açılardan yaklaşmasını kolaylaştırmakla, önemli yararlar sağlayacağı apaçık ortadadır. Onun için şimdi burada, durumun elverişli olduğu inancıyla, sorulardan birkaç tanesini belirli bir orandan öteye geçmeden deşeceğim. İlkin, "bu kitap neden yazıldı?" sorusuna eğilelim. Sorudaki neden sözcüğü anlamca iki yöne işaret ettiğine göre, bir yanda dürtü öte yanda da amaç yönünden (birbirine ne denli bağlı olursa olsun) iki ayrı yanıt gerektirdiğine göre, hem "bu kitabı yazdıran dürtü nedir?" hem de "bu kitabın güttüğü amaç nedir?" diye dile getirebilecek iki soruyu izlemek zorundayız. Özgelişimsel (biyografik) bazı ögeleri işe karıştırmadan nesnel (objektif) bakımdan açığa çıkamayacağı için, çok yerde olduğu gibi burada da, ancak (sübjektif bir davranışla) ben diye konuşarak dürtüye ilişkin soruyu ele alabiliriz: Beni bu kitabı yazmaya iteleyen dürtü, "kuram ile eylem arasındaki ilişkiler" başlığı altında toplanabilecek olan birçok soru, kaygı, merak, tedirginlik, çekicilik ve şaşmanın gittikçe artan bir basınçla yaşayıp düşünme gündemimde iyiden iyiye ağır basması oldu. Sonra sonra anlamaya başladım, kendimi bildim bileli beni doğrudan ya da dolaylı uğraştırmış olan önemli soruların bir tutamıymış meğer kuram-eylem bağlantıları...
******