Kültürel Etkinlikler ve Büyük Kuruluşlar

Yazar : Metin And, Ergun Şenlik, Erkan Canak
Yayın Tarihi : 1981
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 171
Ölçü : 13,5 x 19,5 cm
Yayınevi : T. İş Bankası Kültür Yayınları

Bireylerin olduğu gibi kurum ve kuruluşların da içinde bulundukları topluma karşı sorumluluk ve yükümlülükleri vardır. Bu sorumluluk ve yükümlülüğü kuruluşların tüzüklerinden, asal uğraş alanlarından gelen hizmetlerle sınırlı saymak, onlardan sadece bu alanlarda görev beklemek çağdaş toplum anlayışının kabul edeceği bir düşünce değildir. Her kuruluş asal uğraş alanının dışında da topluma karşı görev üstlenmek, o toplumun istekleri, özlemleri doğrultusunda topluma hizmet sunmakla yükümlüdür. Cağımızın toplum anlayışında devlet yine genel düzenleyicidir. yurttaşın toplumsal, siyasal, ekinsel, ekonomik hakları ve gereksinmeleri için hizmet vermek durumundadır, Fakat artık her şeyin devletten beklenilmesi dönemi geride kalmıştır. Devletin yanında, kuruluşların, bireylerin de olanakları ölçüsünde topluma hizmet vermeleri, toplumun gereksinmelerini karşılamaları, her alanda gelişmeye katkıda bulunmaları toplumsal bir görev haline gelmiştir. Örneğin bir banka, diyelim Türkiye iş Bank-ası, adı üstünde, her şeyden önce bankacılık, para alışverişi yapmak, tasarrufları toplayıp değerlendirmek, ülke ekonomisine, sanayiine yatırımları, kredileri ile katkıda bulunmak amacıyla kurulmuştur. Asal görevi, uğraş alanı budur. Ama Türkiye İş Bankası hiçbir zaman bu asal göreviyle yetinmemiş, çalışmalarını, topluma karşı sorumluluk ve yükümlülüklerini kuruluş amacında belirlenen çerçevede tutmamış, kurulduğundan bu yana giderek hızlanan ölçüde toplumun isteklerine ve özlemlerine koşut olarak başka alanlarda hizmet vermeyi görev bilmiştir. Türkiye iş Bankası'nın bankacılık, sanayi yatırımcılığı dışındaki hizmetleri kültüre, sanata, bilime yöneliktir. Nedir iş Bankası'nın bu konuda yaptıkları?
******