Kültür Üzerine Düşünceler

Yazar : Hasan Ali Yücel
Yayın Tarihi : 1974
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 238
Ölçü : 13 x 19,5 cm
Yayınevi : T. İş Bankası Kültür Yayınları

Türk cemiyeti birçok ehemmiyetli eğitim meseleleri karşısındadır. Anaların ve babaların, bizzat öğrencinin nihayet öğretmenin öyle dertleri, öyle şikâyetleri ve öyle dilekleri vardır ki bunlar günün hadiseleri ve gürültüleri arasında boğulup gitmektedir. Hâlbuki bu şikâyetlerin giderilmesi veya dileklerin yerine getirilmesi için bunların her şeyden evvel aksettirilmeleri lazım gelmektedir. Böylece öğrenilecek, münakaşa edilecek birer hal tarzına bağlanacaklardır. Hatta yalnız efkârı umumiyetinin değil, bugünkü eğitim makinesini işletenlerin dahi gittikleri istikameti, verdikleri kararların yanlışlığını ve doğruluğunu, aksayan veya iyi netice veren tatbikatı bilmeleri için bunları öğrenmeleri icap etmektedir. İşte (Cumhuriyet) bu maksatla okuyucusu olan öğrenci ana ve babaları, öğrenciler ve öğretmenlerin sorularına, fikirlerine, şikâyet ve dileklerine sahifelerini açmağa karar vermiştir. Şimdilik haftada bir gün gazetemizde bir (Öğretmen ve öğrenci köşesi) bulunacak, bu, ileride daha da genişletilecektir. İlgililerden gelecek mektuplar ve yazılarla eski bir öğretmen, tanınmış maarifçi olan bir arkadaşımız müstakil olarak uğraşacaktır. Milletimizin kültürüne, devrim ve ileri hamlelerini kolaylaştırmağa hizmeti vatan vazifesi bilen gazetemiz bu konuda her imkândan faydalanmağa gayret edecektir. İlk (Öğretmen ve öğrenci köşesi) ni pazar sayımızda bulacaksınız.
******