Kültür Savaşı Tarihinde de 30 Ağustoslara Doğru

Yazar : İzzettin Mete
Yayın Tarihi : 1969
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 73
Ölçü : 16,5 x 24 cm
Yayınevi : Sermet Matbaası
Bahsi Geçen : İzzettin Mete

Üç asırdan beri sürüp giden başarısızlıklar, bütün sıkıntılar, ulusal şuurdan, ulusal ülküden uzaklaşmış ya da uzaklaştırılmış olmamızla açıklanabilir. Bu gerçeği engin ve eşsiz dehasıyla en derinden kavrayan Mustafa Kemal olmuş ve Türk'e kendisini tanıtmak için, o eşsiz tarih görüşünü vicdanlarımıza aksettirmiştir. İşte Türk kendisini kendi tarihinde seyrettikten sonradır ki, uyanmış, ileri atılarak büyük işler başarmış, büyük vazifeler görerek cihanda ün almıştır. Evet asırları korku ile ayağa kaldırarak tarih destanını yaratmış, haçlı ordularına karşı İslamiyeti kurtararak yükseltmiştir. Kahraman Türk Irkının, bugün içine düşürüldüğü durumdan da kurtulması ve milli benliğimizin eski muhteşem zirvesine yükseltilmesi için, tek bir çare vardır ki, o da yalnız ve ancak, ulusal şuurla, ulusal benlikle, ulusal kültürle mümkündür. Evet bugünkü maddi ve manevi sarsıntılar, ulusal kültür ve ulusal ülkü yokluğunun arızalarında başka bir şey değildir. Eğer, geleceğe güvenle bakmak ve tarihin kötü tekerrürlerini durdurmak azminde isek, bu gerçekler önünde mutlaka durmalıyız. Mantık gibi bitaraf ve evrensel ilimlerin de teyit ettiği bu gerçeklerin öneminden gaflet edenlerin emdikleri sütten ve damarlarında taşıdıkları kandan mutlaka şüphe edilmelidir. Artık destanlarımızla İlyada'nın, keşif ve icatlarımızla tabiat ilimlerinin, tarih şuurumuzla bunca hataların, felsefemizle dünyanın, başarılarımızla tarihin, irademizle büyük yarınların karşısına çıkmak istiyorsak, böyle bir inanca, böyle bir felsefeye tutunmaya mecburuz. (Varolma) iradesi işte bu ruhta, bu üslupta dile gelmektedir. Bu üslup, felsefede, dinde, tarihte dile geldiği gibi; sanat alanlarında, heykelde, resimde, edebiyatta, şiir ve müzikte de dile gelmelidir. Bir Türk anıtının sütunundaki yazının her harfinde, Fransız, İtalyan, Alman ve İngiliz dillerinin her cümlesinde, tarih destanının her sahifesinde, beşer dehasının her tezahüründe benim üslubumun yankıları duyulmalıdır.
******