Kültür Köprüsü Süleyman Çelebi'den Mehmed Akif'e

Yazar : Nihad Sami Banarlı
İsbn : 9789756444368
Yayın Tarihi : 2007
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 560
Ölçü : 13,5 x 19,5 cm
Yayınevi : Kubbealtı Neşriyatı
Bahsi Geçen : M. Tevfik Fikret , Muallim Naci , Nihat Sami Banarlı, Recaizade Mahmut Ekrem , Refik Halit Karay, Reşat Nuri Güntekin

Merhum Nihad Sami Hoca gerek bizzat hocalığı, gerek ders kitapları ve edebiyat tarihçiliği ile Türk kültürünün gençlere tanıtılmasında büyük vazife görmüş imanlı ve vefakâr bir vatan evladıdır. Hoca, vefatına kadar muhtelif gazete ve mecmualardaki her biri bir kültür hazinesi olan yazılarıyla da yıllardan beri çeşitli fırtınalarla hırpalanan Türk kültürünün kurtulmasında ümit ve ferahlık verici bir ışık olmuştur. Kubbealtı Akademisi Kültür ve Sanat Vakfı, "Cemiyet" halindeki ilk kuruluşunda da hizmet görmüş olan muhterem Hoca'nın yazılarını dağınık gazete ve mecmua sütunlarından kurtararak ileri nesillere götürmek ve ebedileştirmek için kitap haline getirmeyi programlamış bulunuyordu. Bu kitap, işte artık bir külliyat haline gelmekte olan serinin beşincisi olarak Türk milletine takdim edilmiş bulunuyor. Bu kitapta merhumun, edebiyat tarihi ve tenkit, tetkik özelliği taşıyan geniş monografileri, zaman içinde yayımlanan mühim eserleri tanıtan tenkit ve bibliyografya yazılan, edebiyat tarihimizde zirveleşmiş bazı şahsiyetlerin geniş biyografileri yer almıştır. Kitap ahenkli bir tasnif ve ince bir dikkatle hazırlanmıştır. Kitabın neşri hususunda her türlü maddi ve manevi fedakârlığı göze alan Kubbealtı Akademisi Kültür ve Sanat Vakfı idarecilerine, baskıya hazırlayan Said Başer Beyefendiye Türk kültürü adına teşekkür ederiz.
******

Oktay Aras Kitaplığındaki M. Tevfik Fikret , Muallim Naci , Nihat Sami Banarlı, Recaizade Mahmut Ekrem , Refik Halit Karay, Reşat Nuri Güntekin Kitapları (190)