Külliya-i Divan-i Kabuli

Yazar : Prof. İ. H. Ertaylan
Yayın Tarihi : 1948
Dil : Türkçe
Ölçü : 16 x 24 cm
Yayınevi : İ.Ü. Edebiyat Fakültesi
Bahsi Geçen : İsmail Hikmet Ertaylan

İstanbul fethinin beş yüzüncü yıldönümü münasebetiyle, bu mesut fethin adına yapılacak yayınlara katılmağı, Fakültemiz Türk Dili ve Edebiyatı Zümresi de, kendisi için hakiki bir vazife bilmiştir. Kutlama münasebetiyle zümremizce yapılacak olan yayınlar, esas itibariyle, üç seriye ayrılmaktadır: I. Fatih'in Divanı: a. Büyük Fatih'in kendi divanının, merhum Ali Emiri Efendi tarafından elde edilerek, Fatih-Millet Kütüphanesine vakfedilmiş olan yegâne nüshasının faksimilesi. b. Büyük Fatih'in kendi divanının, zamanımız hat sanatkârları tarafından, muhtelif çeşit İslami yazılarla yazılarak, tezhip ve minyatür mütehassıs ve üstatları tarafından da işlenilip, hazırlanacak olan fevkalade nüshası; II. Fatih Sultan Mehmed ve zamanı: Fatih Sultan Mehmed ve fütuhatı. Fatih Sultan Mehmed ve medeniyeti kısımlarını ihtiva edecek olan büyük tetkikname; III. Büyük Fatih'in, ya doğrudan doğruya kendi adına veyahut da zamanı vezirlerinden, âlimlerinden veya büyüklerinden birinin adına yazılmış olan yegâne yahut da ender eserlerin faksimileleri. Bugün okuyucularımıza sunduğumuz "Külliyyat-i Divan-i Mevlana Kabuli" adlı eser, işte bu üçüncü seri yayınlarımızın birinci sayısını teşkil etmektedir. Bu eser, büyük Fatih'in adına hazırlanmış biricik nüshadır. Hakkında yaptığımız tetkikten de anlaşılacağı üzere, Fatih zamanı tarihi, edebiyatı ve sanatı hakkında, zamanımıza kadar gelmiş tam bir vesika olan ve bu bakımdan çok büyük değer taşıyan eserin bu nüshasını, olduğu gibi faksimile ettirmeği önemli bulduk…
******