Köy Kadını Memleket Parçaları

Yazar : Remzi Oğuz Arık
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 124
Ölçü : 14 x 16,5 cm
Yayınevi : Hareket Yayınları

Remzi Oğuz Arık 1899 yılında Kozan'ın Kabaktepe köyünde doğmuştur... Babası Mehmet Ferit Bey, annesi Zekiye hanımdır. Aile, itibariyle Oğuz boylarından Farsak aşiretine mensuptur. İlk mektebe Selanik'te ablasının yanında başladı. Ablasının ölümü üzerine baba yurduna döndü. Bir müddet sonra onu subay olan ağabeysinin yanında İşkodra'da görüyoruz. Balkan Harbinden sonra sırası ile İstanbul'da Mercan İdadisine, İzmit Lisesine, bilahare İstanbul Muallim Mektebine devam etti. Bu devrede Remzi Oğuz Türk Ocağı çatısı içinde faaliyet göstermiştir. Muallim Mektebini bitirdikten sonra İstanbul'da Darüleytam Mektebinde, Adana'da Zafer-i Milli Numune Mektebinde ve yine İstanbul'da Galatasaray Lisesinin ilk kısmında görev aldı. İstanbul'da öğretmenlik yaparken bir yandan da Edebiyat Fakültesine devam etmek suretiyle felsefe tahsil etmiştir. 1926 yılında açılan bir imtihanı kazanarak devlet hesabına ihtisas yapmak üzere Fransa'ya gitmiştir. Paris'te Sorbonne Üniversitesinde dersleri takip ederken bir yandan da Louvre Arkeoloji Mektebinde ihtisas tahsili yaptı. 1931'de yurda döndü. Önce İstanbul müzesinde arkeoloji mütehassıs muavinliğine tayin edildi. Bir ara Maarif Vekâletinde arkeolog olarak çalıştı. 1943 yılında Ankara Arkeoloji ve Etnografya Müzesi idaresine memur edildi. Bir müddet sonra Etnografya müzesi müdürü oldu. Remzi Oğuz'un Türk müzeciliğine hizmeti büyük olmuştur. Arkeolog Remzi Oğuz Arık ihtisasının kuvvetini daha ziyade kazılarda gösterdi. Amerikalılarla Alişar, kendi başına Karalar, Yalova, Göllübağ, Alacahöyük, Çankırıkapı, Karaoğlan, Hacılar, Alaattintepe, Bitik kazılarını yaptı. 1936 da Oslo Arkeoloji Kongresinde, 1938 de Kahire'de Milletler Arası Kazılar ve Sanat Tarihi Konferansında aynı yıl içinde Kopenhag Arkeoloji Kongresinde memleketimizi temsil etti.
******