Konuşmalar - Yazılar 6

Yazar : Nazım Hikmet
İsbn : 9754181578
Yayın Tarihi : Nisan, 1992
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 189
Ölçü : 13,5 x 19,5 cm
Yayınevi : Adam Yayınları

Rusya'dan Türkiye'ye pasaportsuz dönerken yakalanan Nazım Hikmet Bey, Müddeiumumi Kenan Bey tarafından isticvap edilmiş ve tevkifhaneye gönderilmiştir. Şair bir muharririmize şu beyanatta bulunmuştur: "Buradaki gıyabi mahkûmiyetlerimi temize çıkarmak için geldim. Memlekete hareketten önce resmen sefarete müracaat ettim. Bir buçuk sene bekledim. Hiçbir cevap çıkmadı. Bunun üzerine herçibtidabad gelmeye karar verdim. Hopa'da bizi yakaladılar. Rize'de Ceza Kanununun 146. maddesiyle müstantik bizi itham etti. Muhakeme edildik, neticede beraat ettik. Ben hiçbir teşkilata mensup değilim. Ben Marksizmin ve komünizmin yalnız ve bilhassa edebiyattaki tezahüratıyla alakadarım. Rusya'da sırf edebiyatla meşgul oldum. Birçok edebi cemiyetlere girdim. Elan bu sıfatı muhafaza ediyorum, oradaki Türkçe çıkan edebi mecmualarda yazılarım vardır. Bundan maada Rusça ve Ukrayna dilinde çıkan mecmualarda yazılarım tercüme edildi. Ufak bir yazım Moskova'da filme alındı. Birisi de kabul edilmek üzere idi; bilmem ne oldu. Buraya bilhassa halk, amele ve köylü edebiyatını neşretmek için geldim. Burada "Sol Cenah" isminde bir mecmua çıkaracağım. Bu ismi intihap etmeme sebep şudur: Rusya'da edebi bir mektep vardır. İsmine 'Sol Cenah' derler: Bunları fütürist diye anlamışlar. Hâlbuki sol cenahçılar 'Konstrüktüvist'dir. Ben bu mektebe mensubum, bunun taammümünü istiyorum." Müddeiumumi: savcı; İsticvap: sorguya çekme; Herçibtidabad: ister istemez; Müstantik: sorgu yargıcı; Tezahürat: belirtiler; Elan: şimdiki durumda; Maada: başka; Taammüm: yayılma.
******

Oktay Aras Kitaplığındaki Nazım Hikmet Ran Kitapları (140)