Konstantiniye'nin Yitik Günceleri

Yazar : Mehmet Coral
İsbn : 9756817232
Yayın Tarihi : Şubat, 2003
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 124
Ölçü : 14 x 23 cm
Yayınevi : Doğan Kitap

Yeni bir rnilenyuma girme hazırlığı yaptığımız şu günlerde tarihin belki de en ünlü kenti olan İstanbul 27. yüzyılını sürüyor. Kentin bu süre zarfında yaşadığı epik serüvenin dönüm noktalarını Bizans'ta Kayıp zaman adlı yapıtımın girişinde kısaca anlatmıştım. O çalışmamda kentin Bizans kimliğiyle yaşadığı 1123 yıllık yaşamı Türklerin 29 Mayıs 1453 sabahı kente girmesiyle son buluyordu. Bu yeni kitabımda Konstantinopolis'ten, sözcük anlamını pek fazla yitirmeyerek Konstantiniye'ye dönüşen kentin Osmanlı yüzyılları süresince yaşadığı serüvenden kesitler sunmaya çalışıyorum. Kitaba egemen olan faktörü, Fatih Sultan Mehmed'in olağanüstü yaşamı sırasında göçebe bir bozkır sultanlığını bir dünya imparatorluğuna dönüştürmesi oluşturuyor. II. Mehmed Konsantinopolis'i zapt ederken yalnızca toplamı 14 kilometre kareyi bile bulmayan bir toprak parçasını değil, 2000 yıldan fazla süreyle, bilinen dünyanın en büyük kısmını yönetmiş Roma İmparatorluğu kavramını da kategorik olarak fethetmişti. Kent, Hıristiyanlığın bir devlet dini olarak kabul edildiği ilk merkez olma özelliğinden başka, Batı dünyası için vazgeçilmez önemi olan birçok simgeyi ve düşünce tarzını da bünyesinde barındırıyordu. Onun yitiri1mesiyle çağ değişmiş, Avrupa krallıkları ve Papalık yaşam derdine düşmüştü. Bu yüzden 1453 anımsanması dahi uğursuz kabul edilen bir kara yıl olarak Batı'nın kolektif belleğine perçinlenmiştir. Olayın etkisi o denli geniş bir zaman süresine yayılmıştır ki, XIX. yüzyılın başlarında Napolyon'un Mısır'ı işgalinden sonra hız kazanan Antik Mısır uygarlığı araştırmaları sırasında aymazlık boyutlarına ulaşmıştır. Büyük Piramidin simgesel anlamını araştıran Davidson, AlderSmith, Habermann, Wynnes gibi bilim adamları bu olağanüstü taş yapının, boyutları içinde zamanın kronolojik yapılanmasını barındırdığını iddia etmişlerdir. Buna göre insanoğlunun tarihinde yaşayacağı en büyük felaketler kapsamında İstanbul'un Türklerin eline geçmesi de yer alıyordu...
******Mehmet Coral