Klasik Dönemin Üç Hükümdarı Fatih - Yavuz - Kanuni

Yazar : Prof. Dr. Yaşar Yücel, Prof. Dr. Ali Sevim
İsbn : 9751604109
Yayın Tarihi : 1991
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 300
Ölçü : 15,5 x 23 cm
Yayınevi : Türk Tarih Kurumu

XIII. Yüzyılın sonlarında, Kuzey-batı Anadolu'da, Sakarya nehrinin ve kollarının aktığı vadilerin yer aldığı topraklarda kurulan Osmanlı Devleti, çok hızlı bir gelişme göstermiş ve büyük bir imparatorluğa dönüşmüştür. Selefi Bizans'ın yerini alan, onu tarih sahnesinden silen Osmanlı İmparatorluğu, Türklerin yarattığı büyük bir siyasal varlık olmanın yanı sıra, İslam dünyasının da en güçlü temsilcisi özelliğini taşımıştır. Birbirinden uzak alanları ve buralarda yaşayan farklı kökenlerden gelen insanları siyasal şemsiyesi altında topladığı için tıpkı diğer imparatorluklar gibi, tarihçiler, onun dönemini de Pax Ottomana diye adlandırırlar. Pax Ottomana, her biri kendi içinde özel şartları ve özellikleri bulunan dönemleri yaşayarak yüzyılımızın başına kadar gelmiştir. Uzun ömrü boyunca, kendi dışındaki dünyada da büyük değişimler vukubulmuş, insanlık günümüze ulaşan süreçte zengin tarihini yaratırken, bu zenginliğin içinde Osmanlıların önemli bir payı olmuştur. Özelliklerini ve dünya tarihi açısından önemini belirlediğimiz Osmanlı İmparatorluğu'nun belli başlı üç ana dönemde incelenmesi ve araştırılması, genellikle başvurulan bir yol olmuştur. Devletin kuruluştan XVI. yüzyılın sonlarına kadarki hayatı Klasik dönem, onu izleyen ve XVIII. yüzyılın sonlarına kadar gelen zaman dilimi Klasik sonrası dönem, XIX. ve XX. yüzyıldaki çağına ayak uydurmak için çeşitli denemelere girişilmiş olan son dönemdir. Klasik diye adlandırılan dönem, temel felsefesine ve hukuk sistemine dayalı kurumları yarattığı ve geliştirdiği zaman dilimidir ve bu kurumlar fonksiyonlarını iyi icra ettiği için siyasal, ekonomik ve yönetim alanlarında başarılar kazanmıştır. Diğer yandan örgütlenme ile bu örgütü kuran ve çalıştıran insan unsuru, karşılıklı olarak birbirini etkileme durumunda bulunduğundan dolayı bireysel başarıları ile öne çıkar, Büyük diye nitelenen padişahlar, vezirler ve diğer alanların seçkinleri de bu dönemde olayları yönlendirmiş ve kendi kişilik ve kimlikleriyle gelişmelere damgalarını vurmuşlardır. Bu yüzden Osmanlı Devleti'nin Klasik dönemi, bir yanda teşkilatlanmanın parlaklığı ile göz kamaştırırken, diğer yandan da bu dönemde yaşamış seçkin devlet adamlarının büyük başarılarıyla süslenmiştir.
******Prof. Dr. Yaşar Yücel, Prof. Dr. Ali Sevim