Kitaplar ve Portreler Mehmed Akif'ten Günümüze

Yazar : Nihad Sami Banarlı
Yayın Tarihi : Temmuz, 1985
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 398
Ölçü : 13,5 x 19,5 cm
Yayınevi : Kubbealtı Neşriyatı
Bahsi Geçen : Hıfzı Tevfik Gönensay, M. Fuat Köprülü, Nadir Nadi Abalıoğlu, Nihat Sami Banarlı, Reşat Nuri Güntekin

Bu kitapta Banarlı Hoca'nın Türk edebiyatında ve içtimai hayatında mühim vazife görmüş şahsiyetler hakkında biyografi, hatta monografi yazıları ile bazı eserler üzerinde tenkit ve tetkikleri yer almıştır. Ayrıca, devrin kültür ve sanat hareketleri, tiyatroları, kütüphaneleri hakkında bilgi veren yazıları da burada toplanmıştır. Bu yazılar, sağlam bilgileri ihtiva etmekle beraber, hiç bir zaman katı bir ilim diliyle değil, hocanın kendine mahsus o nükteli, esprili ve sanatlı nesir diliyle yazılmış olduğu için de ayrı bir edebi kıymet taşır. Bu yazıları okurken farkında olmadan büyük bir haz içinde bazı şeyler öğreniriz. Kitap, Hoca'nın 50'li yıllardan beri, yani 25 - 30 yıl içinde muhtelif gazete ve mecmualarda neşredilmiş olan yazılarından meydana geldiği için yer yer o tarihlerdeki cemiyetin hayat parçalarını, bazı acı tatlı hadiselerini, kültür, sanat, cemiyet hatta siyaset meselelerini de tatlı ve kıvrak üslubuyla vermektedir. Bu kitaptaki yazılar, iyi yetişmiş bir edebiyat tarihçisinin nasıl dikkatli ve sabırlı bir metotla incelemeler yaptığını, hayata ve meselelere nasıl isabetli bir görüşle baktığını da göstermektedir. Bu eser Nihad Sami külliyatının VII. kitabıdır. Hoca, kendi yazılarının böyle bir seri kütüphane haline gelmesini çok isterdi. Onun bu emelini gerçekleştirip yazılarını gazete ve mecmua sahifelerinden kurtararak kitap halinde ebedileştirmek büyü bir kadirşinaslıktır. Böylece Kubbealtı Akademisi Kültür ve Sanat Vakfı Türk milletine, bilhassa gençliğine çok faydalı bir hizmet görmüş oluyor. Bu hizmete emeği geçenlere şükran ve minnetlerimiz sonsuzdur...
******