Kısmet Erkiner

1942 yılında İstanbul'da doğdu. 1961'de Galatasaray Lisesi'nden, 1965'te İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Öğrenciliği döneminde Türkiye Milli Talebe Federasyonu Dış İlişkiler Komisyonu Üyeliği ve Kültür Komisyonu Başkanlığı, Türkiye Milli Gençlik Teşkilatı Dış İlişkiler Komitesi Üyeliği ve Başkanlığı yaptı. 1967'de İstanbul Üniversitesi Maliye Enstitüsü'nde asistan olarak çalışmaya başladı. Bu dönemde bir yandan da doktorasını tamamlamaya uğraştı. 1968'de İstanbul Barosu'na kaydoldu. 1970 yılında Paris Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne misafir asistan olarak gitti. 1971 yılında yurda dönüşünde akademik kariyerden istifa etti. Kısa bir süre Türkiye İlaç İşverenleri Sendikası'nda Genel Sekreter olarak görev yaptıktan sonra askerlik hizmetini tamamladı. 1974'te babasının vefatı üzerine aile şirketinin yönetimini üstlendi. 1983'ten sonra çeşitli sanayi şirketlerinde hukukçu yönetici olarak görev yaptıktan sonra, 1998 yılından itibaren spor hukukuna yöneldi. Bu konuda, Galatasaray Spor Kulübü Hukuk Müşaviri (1998-2002), Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Üyesi (2002- ), TMOK Spor Hukuku Komisyonu Kurucu Başkanı (2002-2004), Avrupa Konseyi Dopingle Mücadele Sözleşmesi İzleme Grubu Türkiye delegasyonu üyesi (2002- 2006), Avrupa Konseyi Dopingle Mücadele Sözleşmesi İzleme Grubu ülkelere Danışma Ziyaretleri delegasyon üyelikleri (2003 Hırvatistan, 2004 Gürcistan, 2006 Tunus), İstanbul Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, Kadir Has Üniversitesi Öğretim Görevlilikleri, Kadir Has Üniversitesi Spor Hukuku Araştırma ve Uygulama Merkezi kurucu Müdürü (2004-2006), Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi (CAS - Lozan) ilk Türk üyesi (2004 - ), Spor Hukuku Enstitüsü kurucu Başkanı (2008 - ), Türkiye Milli Paralimpik Komitesi Hukuk Kurulu Başkanı (2009 - ) gibi birçok görev üstlendi.
Kısmet Erkiner, 19 Ağustos 2015 tarihinde vefat etti.

Bibliyografya

Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi; C. A. S. (2006), Hukuk Boyutunda Doping (2006), Spor Hukuku Dersleri (Ali Soysüren ile - 2007), Spor Yargı Kararları (2007), Spor Hukuku Tezleri (2007), Türk Spor Mevzuatı (2007), Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi C. A. S. - 2010 Değişikliklerini İçeren Açıklamalı İngilizce-Türkçe Mevzuatı (2010)

Oktay Aras Kitaplığındaki Kısmet Erkiner kitapları (1)