Kış Müzayedesi Osmanlı ve Karma Sanat Eserleri Müzayedesi 2008

Yayın Tarihi : Mart, 2008
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 272
Ölçü : 22 x 27 cm
Yayınevi : Özbilenler Antikacılık

1. Özbilenler Antikacılık aracıdır. Özbilenler Antikacılık satıcı için aracıdır. Arızi olarak kendi finanse ettiği eserlerde de satıcı durumundadır. 2. Satışa sunulan tüm eserler 2863 sayılı Kültür Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na göre Topkapı Sarayı Müzesi, Türk İslam Eserleri Müzesi, İstanbul Arkeoloji Müzesi, Askeri Müze, Yıldız Sarayı Müzesi ve Ayasofya Müzesi uzmanlarınca kontrol edilmekte, kanun kapsamına giren ve gerek görülenlerine belge verilmektedir. 3. Müzayede de artırmalar sarih şeklinde bayrak kaldırmak sureti ile yapılır. Alıcı, bayrak kaldırmak sureti ile yapmış olduğu teklif ile bağlıdır. Satış münadinin son çekiç darbesiyle münakıt olur. Alıcı, müzayedenin her ne sebeple olursa olsun butlanını dermeyan edemez. 4. Restorasyon, tamir veya bazı bölümlerin yenilenmesinde genelde açıklama yapılır. Tamir veya bazı bölümlerinin yenilenmesinden dolayı şirket sorumlu tutulamaz. Eserlerimiz müzayede öncesinde incelemeye sunulmuştur. Bu nedenle, müzayedeye katılanların, eserleri önceden görmüş ve incelemiş oldukları kabul edilir. Müzayede kataloğunda yer alan eserlerin tanıtımı için verilen tüm bilgiler sadece eksperlerin kanaatleridir. Tüm eserlerin haliyle satışa sunulduğunu, alıcının satılan eseri pey sürmeden evvel yeterince muayene ettiğini ve B.K. 198 hükmünün uygulamasından peşinen feragat ettiğini kabul ve taahhüt eder. Her eserin yanında haliyle yazma zorunluluğu yoktur. Satın alan bu durumu peşinen kabul eder. Özbilenler Antikacılık, satılan eserin tekeffülü ile mükellef değildir. 5. Bu müzayede kapsamında satışa sunulan eserlerin beyan edilen vasıfları haiz olmaması, orijin itibariyle beyana uygun olmaması ya da hak sahibinin rızası hilafına elinden çıkmış olması durumunda, hukuki sorumluluk eserin satışa arzını talep edene aittir. 6. Alıcı, müzayede öncesi her eserin kondisyonunu incelemeli, tarife uyup uymadığını kontrol etmeli ve bunda kendi görüşüne dayanmalıdır…
******