Kış Müzayedesi 58.

Yayın Tarihi : Ocak, 2007
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 272
Ölçü : 21 x 26,5 cm
Yayınevi : Artium Sanatevi

1. Şirketimiz satıcı için bir aracıdır 2. Satışa sunulan tüm eşyalar 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na göre Topkapı Sarayı Müzesi, İstanbul Arkeoloji Müzesi uzmanlarınca kontrol edilmekte, kanun kapsamına giren ve gerekli görülenlerine belge verilmektedir 3. Şirketimizce satışa sunulan eserler müzayededen önce teşhir edilmektedir Alıcının, müzayede öncesi malları incelediği ve kontrol ettirdiği kabul edilir. Müzayedede bulunan eserler "HALİYLE" satışa sunulur Eserlerin yanına "Haliyle" yazmak zorunluluğu yoktur. 4. Müzayedede satışa sunulan eserlerin; Restorasyon, tamir veya bazı bölümlerin yenilenmesinden dolayı şirketimiz -sorumlu değildir Ancak bir resmin rantuale olması veya bir heykelin kırılarak tamir edilmesi durumunda şirketimiz, Müzayede kataloğunda bunu belirtecektir 5 ŞİRKETİMİZ, SATIŞA SUNDUCU TÜRK RESSAMLARINA AİT ESERLERİN OTANTİKLİGİNİ GARANTİ EDER. Bu garanti malın teslimine kadar geçerlidir. Malın tesliminden sonra eserde herhangi bir kusur itirazında bulunamaz. 6. Müzayedemizdeki tüm eserlerin muhammen bedelleri vardır, satış bu bedeli bulduğu takdirde gerçekleşir. Satış bayrak kaldırmak suretiyle yapılır, başka yöntemler dikkate alınmaz. Alıcının müzayedede bulunması uygun olup, müzayedeye telefonla katılmak veya istediği eseri önceden rezerve ettirebilmek için alıcının firmamıza özel bir "Rezerve Sözleşmesi" imzalaması gerekli ve mecburidir Bayrak kaldıran alıcılar aşağıdaki artırım oranlarını kabul etmiş sayılırlar. 100 YTL ile 1.000 YTL arası için 100 YTL 1.000 YTL ile 5.000 YTL arası için 250 YTL 5.000 YTL ile 10.000 YTL arası için 500 YTL 10000 YTL ile 20.000 YTL arası için 2.000 YTL 50.000 YTL ile 100.000 YTL arası için 5.000 YTL 100.000 YTL'den sonra 10.000 YTL
******