Kırklı Yıllar - 5

Yazar : Rasih Nuri İleri
İsbn : 975868356x
Yayın Tarihi : Eylül, 2006
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 312
Ölçü : 13,5 x 19,5 cm
Yayınevi : Tüstav

Türkiye Sosyal Tarih Araştırma Vakfı, TÜSTAV Belge Dizisinde yer alan "Kırklı Yıllar" bu beşinci ciltle tamamlanmış bulunmaktadır. Birinci cilt; Faris Erkman'ın "En Büyük Tehlike" kitabı ile Suat Derviş'in "Niçin Sovyetler Birliğinin Dostuyum?" kitabını, yani 1943 ve 1944 yıllarında Türkiye Komünist Partisi'nin yayınlattığı iki kitapla benim Reşat Fuat Baraner ile Suat Derviş (Baraner)in ölümlerinde çıkan yazılarımı kapsıyordu. İkinci cilt: 1944 T.K.P. Davası'nın (İddianamesi) ile Gerekçeli Kararını ilk kez okurlara sunuyor, açıklayıcı önsözümü ve bazı sanıkların anılarından parçalar kapsıyordu. Üçüncü cilt: 1945 İleri Gençler Birliği davasının İddianamesini ve Gerekçeli Kararı ile birçok sanığın savunmalarını ve Yargıtay başvurularını ilk kez okuyuculara sunduğu gibi iki önemli anı yazısını kapsıyordu. Dördüncü cilt: 1947 TKP Davası başlığını taşımakla birlikte, Türkiye'nin 1946 yılında çok partili rejime geçişi sırasında kurulan iki sol partinin, Türkiye Sosyalist Partisi ile Türkiye Sosyalist Emekçi ve Köylü Partisi'nin kuruluş sürecini, Program ve Tüzüklerini, 1946 seçimlerine karşı eleştirisel tutumlarını, Gaziantep TSEKP davasını ve Partilerin kapanışı üzerine açılan davanın (aslında dava iki Partinin davası olmayıp iki Partide yer alan "sabıkalı" komünist1erin davası olduğunu kanıtlayan) 1947 Kararını okuyuculara sunmuş, ayrıca neden iki Parti sorusunun cevabını ve sonraki derin yol ayrımını vurgulamıştır. "Kırklı Yıllar" dizisinin son sözünü oluşturan Beşinci Cilt' de ise Sıkıyönetim Savcısı Kazım Alöç'ün "ifşa Ediyorum" yazı dizisi ile eklerini ve 1945 ile 1953 Davalarının önemli sanığı Mihri Belli'nin "Savcı Konuştu Söz Sanığındır" yanıt broşürünü sunmaktayız. Bu son cildin bir özelliği de K. Alöç'ün bir bakıma asıl konumuzun dışına çıkarak "1955 Irkçılık -Turancılık" davasını da yazı dizisine eklemesinden kaynaklanıyor, oysa aslında bu konu dizimizin hiç de dışında değildir, hatta dizimizin Birinci Cildindeki Faris Erkman'ın, yani TKP'nin tezini tamamlamakta, doğrulamaktadır.
******