Kırklı Yıllar - 4

Yazar : Rasih Nuri İleri
İsbn : 9758683233
Yayın Tarihi : Aralık, 2003
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 294
Ölçü : 13,5 x 19,5 cm
Yayınevi : Tüsav

Kırklı Yıllar dizisinin 2. ve 3. ciltlerinde TKP 1944 Davası ile onun devamı sayılabilecek 1945 İleri Gençler Birliği Davasının belgelerini sunduk, bu ciltte Kırklı Yılların son TKP davasını, yani iki legal partiyi; Türkiye Sosyalist Partisi ile Türkiye Sosyalist Emekçi ve Köylü Partisini kapsayan davayı sunmaktayız. 1947 davası şeklen iki partiyi kapsıyorsa da, kararda görüleceği gibi aslında iki partideki sabıkalı komünistlerin davası niteliğini taşımaktadır. O kadar ki, iki davada da iki partinin kurucuları ve yöneticileri arasında sadece komünistlikten mahkûmiyeti olanlar hüküm giymiştir. Kırklı Yıllara ait bundan sonraki kitaplar bu çerçevenin kapsamındaki ayrıntılan, tartışmaları ele alacaktır. Omurga bu üç davada sunulmuş bulunmaktadır. Kırklı yılların TKP'sinin en önemli kişilerinden olan Reşat Fuat Baraner'den, Reşat ağabeyden, TKP ile ilişkili anılarını yazmasını altmışlı yıllarda ısrarla rica etmiştim, hatta Mihri Belli de beni destekledi, ancak kendisi bu ricamı reddetti. Oysa ikinci ciltteki belgeleri elde etmeme yardımcı olan kendisidir. Reddediş nedenleri iki yönlüdür. Bir yandan ilk olarak: "Ben kendi yönetim dönemimdeki olayları bilirim" demişti. TKP davaları hakkındaki yorumu da ilginçtir, Reşat ağabey "Davalar birer senaryodur, çözülenlerin söylediklerini ve yakalanan belgeleri kapsayan bir senaryo, bunu tutuklular da bilir, savcı ve hâkimler de bilirler. Şimdi ben olayların özünü anlatmaya kalkışsam, poliste ve mahkemede söylediklerimle çelişkiye düşerim, öte yandan gizleyebildiklerimizi de açıklamış olurum, örneğin Kara Harp Okulundaki teşkilatımızı açıklamak gerekir, oysa onlar kendilerini ele vermediğimizden bize karşı minnettardırlar, bu durumda bulunan polisler de vardır" dediği gibi, "zaten bunlar yukarıda, arşivlerde mevcuttur'…
******