Kırklar Meclisi

Yazar : İskender pala
İsbn : 9758950231
Yayın Tarihi : Kasım, 2004
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 206
Ölçü : 13,5 x 19,5 cm
Yayınevi : Kapı Yayınları

Hayali bey (ö. 1557), içler yakan bir beytinde: Anı hoş tut, garibindir, efendim, işte biz gittik Gönül derler ser-i kuyunda bir divanemiz kaldı buyurur. O ne büyük bir aşktır ki şair, uğruna can feda ettiği sevgiliye, "yurdunda bıraktığım gönlümü hoş tut" diye vasiyet edebilmektedir. Kültürde bulunması gereken devamlılık göz önünde bulundurulduğunda, atalarımızın, bizler için yaşadıklarını söylemek fazla hatalı olmaz. O halde bir zamanlar, torunları yaşasın diye can feda eden insanların aziz hatıralarını hoş tutmaklığımız elbette bir vasiyeti yerine getirmek olacaktır. Atalarına karşı ilgisiz davranan, tarihini ve kültürünü yeterince tanımayan milletlerin geleceklerini inşa ederken çok sancılı dönemler yaşamaları kaçınılmazdır. Kültürdeki sürekliliktir ki değişimi de sağlam temellere oturtur. Milli olmadan milletler arası olunamaz. Kendimizi bilmeden, başkalarına kimliğimizi nasıl bildirebilelim? Milli hafızamız, atalarımızı ve bize bıraktıkları mirası tanımakla zenginleşecektir. Onların pek çoğu, bugün ibretle okunacak ömürler yaşamışlar, bizim zaman zaman karşılaştığımız haillerle karşılaşmışlar, bir miktar da bize hayret ve gıpta telkin eden işler başarmışlardır. Yaptıkları ve yapamadıkları, söyledikleri ve dinletemedikleri, yazdıkları ve okutamadıklarıyla bize hem ibret hem de örnek olan atalarımızın hayat hikâyeleri, biraz da bizim bugünkü hayat hikâyelerimizdir. Gönüllerimizin o meclisleri özlemesi, hiç şüphesiz, onların bizim meclisimize gönüllerini bırakarak bir gönül medeniyeti kurmak istemelerindendi. Bu çalışmada, o gönül medeniyetinde yaşamış kırk kişinin hayatından kesitler yer alır. Vaktiyle muhtelif dergi ve gazetelerde peyderpey yayınladığımız bu biyografiler, bir bakıma tarihimizin bazı sınır taşlarına da ışık tutmaktadır. Umulur ki genç nesillerimiz, bu sınırlardaki alperenlerden en az bir ikisini yakından tanır ve onların fani ömürlerinden işlerine yarayacak kültür birikimini devşirerek geleceklerini inşa ederler...
******İskender Pala