Kıbrıs Mektupları

Yazar : Hasan Ali Yücel
Yayın Tarihi : 1957
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 127
Ölçü : 12 x 16,5 cm
Yayınevi : Türk Tarih Kurumu

Biz, Kıbrıs'ı İngiltere'ye 'bıraktığımız vakit oradaki Türkler çoklukta, hem de ezici bir çoklukta bulunuyorlardı. Fakat pek çoğu anlattığımız kaideye uyup bayrağın gölgesine koştular. Lausanne muahedesinin Kıbrıs' a dair olan maddesi bu koşuşmayı daha da kolaylaştırdı. Bu gün Adada Rumca konuşanların 400.000'i, Ada dışında ve yurttaki Kıbrıslı Türkler yerlerine dönseler azınlıkta kalır. Fakat olan olmuştur. Biz, şimdiki duruma bakarak ve Türk vatanının yakın bir parçası olan Kıbrıs'ta soydaşlarımızı düşünerek meseleyi ele alıyoruz. Çıkış noktamız budur, varış noktamız bu olacaktır. Bu küçük kitaba varlık veren yazılar, başka başka zamanlarda, fakat hep bu düşüncelerle yazıldı. I955 yılının Mayısında kaleme aldığım mektuplarla diğer bölümdeki yazılar, ilerde tarihi birer belge olacakları için değiştirilmeden olduğu gibi kitaba alınmışlardır. Saldırgan ve macera düşkünü olmayan Türk ve Atatürk milliyetçiliğinin ruhu, onun her satırında kolayca görülebilir. Aynı ruhu benimsemede Türk milleti Türk hükümetiyle beraberdir. Bu kitabı, Kıbrıs için savaşmış ve savaşan kardeşlerimize, bu uğurda tarihte ve günümüzde can vermiş, kan dökmüş soydaşlarımızın aziz ruhlarına hürmetle, muhabbetle sunuyorum. 10. Şubat. I957
******