Kevork Viçen Aznavur

Özellikle İstanbul florası hakkındaki çalışmalarıyla tanınan amatör botanikçi Kevork Viçen 1861 yılında İstanbul'da doğdu. Mekteb-i Sultani'yi (Galatasaray Lisesi) bitirdi. Asıl işi, Mahmutpaşa Havuzlu Han'da bulunan, kimyasal madde ithal eden Aznavur Biraderler şirketinde defter tutmaktı. Amatör olarak botanikle ilgilenmeye başlamıştı. 1885'ten itibaren önce İstanbul çevresinde, daha sonra Anadolu'nun Konya, Merzifon, Rize, Van, Ağrı gibi çeşitli yörelerinde bitki toplayarak yaklaşık 20000 örneklik bir herbaryuma sahip oldu. 1897'den itibaren araştırmalarının sonuçlarını içeren 19 çalışmasını Fransızca olarak yayımladı. Bu yayınlarda 1000 kadar bitkiyi tanımlayarak dağılımlarını göstermiş, 44'ü tür, 4'ü alttür, 37'si varyete ve 8'i altvaryete olmak üzere 93 yeni bitkiyi adlandırmıştır. Aznavur'un 11 Kasım 1920'de İstanbul'da ölmesi üzerine 5 ciltlik Flore de Constantinople (İstanbul Florası) adlı eserinin yazma nüshası, kitaplığı ve herbaryumunun satın alınması için kardeşi İstanbul Üniversitesi Fen ve Tıp fakülteleri öğretim üyesi Dr. Esad Şerafeddin Köprülü ve Robert Kolej hekimi Dr. B. V. D. Post'a müracaat etmiş, İstanbul Üniversitesi gerekli parayı bulamadığından koleksiyon 2000 dolara Dr. Post tarafından satın alınmıştır. Dr. Post bu arada Flore de Constantinople'u 5 yıl içinde bastıracağına dair mirasçılara verdiği sözü tutmamış, kitabı 1950-1952'de "La Flore du Bosphore et des Environs' adıyla iki cilt olarak ve eşi Anna Post ve kendisinin imzasıyla yayımlamıştır. Bu kitabın Osmanlıca baskısının ilk bölümü Doç. Dr. Mehpare Başarman (Heilbronn) tarafından Türkçeye çevrilerek 1945'te "Boğaziçi ve Dolayları Florası' adıyla yayımlanmıştır. Aznavur'un İstanbul çevresine ait bitki koleksiyonu halen Cenevre'deki Conservatoire et Jardin Botaniques'te bulunmaktadır.

Bibliyografya

Flore de Constantinople (5 Cilt, 1897 - 1945)