Kent, Toplum, Müze

Yazar : Sempozyum
İsbn : 9757306851
Yayın Tarihi : Ekim, 2001
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 254
Ölçü : 16 x 24 cm
Yayınevi : Tarih Vakfı

Tarih Vakfı kuruluşundan itibaren yürüttüğü İstanbul Müzesi ve Toplumsal Tarih Merkezi oluşturma yolundaki girişimleri doğrultusunda çok sayıda etkinlikle çağdaş müzecilik kavramlarının Türkiye'de yaygınlaşmasına yönelik önemli katkılarda bulunmuştur. Özellikle topluma yönelik müze modelinin geliştirilmesi, müzelerin ziyaret edilen yerler olmaktan çıkıp, "kullanılan" mekanlar haline dönüştürülmesi amacıyla teorik, kavramsal çalışmalar üzerine yoğunlaşılmıştır. Müzecilik pratiklerine katkı sağlaması için yapılan sergiler, araştırma projeleri dışında, kent-toplum-müze konuları üzerine önemli katkıların sağlandığı uluslararası toplantılar da gerçekleştirilmiştir. Bunlardan "Toplumsal Tarih Müzeleri Kuruluş Sorunları Sempozyumu" ile "Kent ve Toplumsal Tarih Müzeleri Atölyesi", İstanbul Müzesi Projesi özelinde ve dünya genelinden katkılarla önemli birikimler yaratmıştır. Elinizdeki kitapta, bu toplantılardan seçme sunumlar bir araya toplanmıştır... Yine İstanbul Müzesi projesinin, gerek kavram, gerekse uygulama düzeyinde geliştirilmesine düşünsel katkı sağlamaya yönelik olarak, Türk ve yabancı bilim insanlarının, müzeciliğe değin farklı alanlarda uzmanların görüş ve deneyimlerinden yararlanmak için toplantılar düzenlenmiştir. Geniş katılımlı olarak sempozyum, kongre gibi etkinlikler, daha dar katılımlı ve belirli temalar üzerine yoğunlaşan atölyeler, çalışma toplantıları da 1992'den bu yana sürdürülmektedir. İstanbul Müzesi projesi ile doğrudan bağlantılı olan toplantılardan ilki, Aralık 1992'de Kültür Bakanlığı ile birlikte düzenlenen Osman Hamdi Bey ve Dönemi Sempozyumu idi. Osman Hamdi Bey'i dönemin simgesi olarak alan ve genel olarak Tanzimat dönemi sonrasının sosyal ve kültürel oluşumları üzerine kurgulanan toplantılar düzenlendi...
******Sempozyum