Kendi Gök Kubbemiz

Yazar : Yahya Kemal
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 176
Ölçü : 13 x 19,5 cm
Yayınevi : İstanbul Fetih Cemiyeti

Kendi Gök Kubbemiz, büyük şair Yahya Kemal'in 20. asır Türkiye Türkçesi'yle söylediği, hem iç, hem dış bakımından, yeni şiirlerini bir araya toplayan kitaptır. "Sizlersiniz bu anı ışıklarla Türk eden' dediği halkımızın, zamanı bile Türk edişindeki milli üsluba hayran olan ve zamanın bile Türk olanında yaşamak istiysen Yahya Kemal her şeyden önce ve tam manasıyla milli şairdir. Onun birçok şiirlerinde her milliyeti tatmin edecek genişlikler bulunması, beşeri olan her büyük şair gibi, önce kendi milliyetinin dehasını dile getirmiş olmasındandır. Bir an önce kitap halinde görmek istediği halde, bitmemiş şiirlerinin tamamlanması ve bu kitapta yer alması için ömrünün sonuna kadar beklettiği bu eser, onun, hayatta iken kendi düşüncesine göre tertiplediği şekilde yayımlanıyor. 1956 - 1957 yıllarında Hürriyet Gazetesi'nde, 65 hafta boyunca neşrettiği son şiirleri arasında, onun bitirmek ve bu kitabının başına koymak için, 74 yaşın imkânlarıyla çalıştığı eseri, belki de en milli ve heybetli şiiri olan Süleymaniye'de Bayram Sabahı'dır. Çok sevdiği Kendi Gök Kubbemiz adının bu şiirin üçüncü mısraında bulunması ve Kendi Gök Kubbemiz'e bu şiirle başlamak arzusu, Yahya Kemal'in kitabını bilhassa bu şiirin tamamlandığı güne kadar bekletmiştir. Şiir tamamlanıp neşrolunduktan sonra, Yahya Kemal, kitabı için teşebbüse geçmiş, resmi makamlara müracaat ederek, gereken kâğıdı hazırlatmış, bu arada kitabına son şekli kendisi vermiştir. Buna göre, Kendi Gök Kubbemiz'de şiirler: 1- Kendi Gök Kubbemiz 2- Yol Düşüncesi, 3- Vuslat başlıkları altında, üç gurupta toplanmaktadır.
******Yahya Kemal Beyatlı