Kenan Rıfai

1867 yılında Selanik'te doğdu. Daha sonra İstanbul'a giden babası Abdülhalim bey, Posta Telgraf Nezareti sicil başmüdürlüğü ve telgraf nazırlığı görevlerinde bulundu. Orta öğrenimini Galatasaray Sultanisi'nde tamamlayan Kenan Rifai'nin Muallim Naci, Muallim Feyzi, Recaizade Mahmud Ekrem ve Zihni Efendi onun bu mektepteki Türk hocalarındandır. Galatasaray'dan mezun olduktan sonra Hukuk Fakültesi'ne giren Kenan Rifai bir süre sonra Balıkesir İdadisi müdürlüğüne tayin edildi. Balıkesir'den sonra Adana Maarif müdürlüğüne, ardından sırasıyla Manastır, Kosova, Üsküp ve Trabzon Maarif müdürlüklerine getirildi. Daha sonra isteği üzerine Medine'de İdadi-i Hamidi müdürlüğüne tayin edildi. Dört yıl kaldığı Medine'de Seyyid Ahmed er-Rifai neslinden Seyyid Hamza er-Rifai'ye hizmet etti, icazet ve hilafet aldı. İstanbul'a dönüşünde Ümmü Kenan Dergahı'nda postnişin olarak irşad faaliyetine başladı. Aynı yıllarda Erkek Muallim Mektebi'nde Fransızca hocalığı, Tedkikat-ı İlmiyye azalığı, Darüşşafaka müdürlüğü, Meclis-i Maarif azalığı gibi görevlerde bulundu. 1925 yılında tekkelerin kapatılmasından sonra on üç yıl Fener Rum Lisesi'nde Türkçe hocalığı yaptı. Soyadı kanununun çıkmasından sonra Büyükaksoy soyadını alan Kenan Rifai 7 Temmuz 1950 tarihinde vefat etti.

Bibliyografya

Kenan Rıfai ve Yirminci Asrın Işığında Müslümanlık (Samiha Ayverdi, Nezihe Araz, Safiye Erol, Sofi Huri, 1965)