Kemal Oğuzman

Prof. Dr. Kemal Oğuzman 15 Aralık 1927'de Gümüşhacıköy'de doğdu. Galatasaray Lisesi'ni ve İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdikten sonra, aynı fakültede Medeni Hukuk kürsüsüne asistan olarak atandı. 1955 yılında hukuk doktoru unvanını aldı. 1957 yılında doçentlik, 1965 yılında profesörlük unvanlarını kazandı. 1973-1974 yıllarında İstanbul Üniversitesi'nde Rektör Yardımcılığı, YÖK sonrası yeni düzende, İ.Ü. Hukuk Fakültesi'nde, Medeni Hukuk Anabilim Dalı Başkanlığı ve Özel Hukuk Bölümü Başkanlığı görevlerini yürüttü. 1978 yılında Ege Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nin kurulması sırasında kurucu öğretim üyeleri arasında yer alarak iki yıl süreyle İstanbul'dan İzmir'e giderek ders verdi. 1976 yılında Adalet Bakanlığınca yeni bir Medeni Kanun hazırlanması amacıyla oluşturulan komisyonda görevlendirildi. Bu komisyonun çalışmalarının 1978 yılında durdurulmasından sonra, 1981 yılında oluşturulan yeni komisyona da seçildi. 1983-1984 yıllarında komisyonun Başkanlığını üstlendi. Bunların yanı sıra, özel sektörde, uzun süre Koç Holding'in yönetiminde görev aldı ve bu holdinge bağlı çeşitli şirketlerde danışmanlık yaptı. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ndeki görevinden yaş haddinden dolayı emekliye ayrılma aşamasında, Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne geçerek burada Dekanlık görevini üstlendi. Prof. Kemal Oğuzman 30 Haziran 1998 tarihinde aramızdan ayrıldı.

Bibliyografya

Medeni Hukuk Pratik Çalışmaları: II Borçlar Hukuku - Miras Hukuku (1971), İş ve İşveren İlişkileri (1973), Miras Hukuku Dersleri (1978), Grev ve Lokavt, İş Hukuku, Eşya Hukuku, Borçlar Hukuku (1998), Prof. Dr. M. Kemal Oğuzman|ın Anısına Armağan (Kolektif, 2000), Kişiler Hukuku -Gerçek ve Tüzel Kişiler (Prof.Dr. Özer Seliçi, Doç.Dr. Saibe ile, 2002)